Основні напрямки охорони здоров'я працівників ВП ЮУАЕС

Персонал є одним з основних виробничих ресурсів. Ефективність трудової діяльності та якість роботи кожного працівника значною мірою залежать від стану його здоров’я.

Охороні здоров’я у відокремленому підрозділі «Южно-Українська АЕС» (ВП ЮУАЕС) приділяється велика увага. Вирішення питань охорони здоров’я базується на побудові та реалізації системного підходу. Медичні питання в системі охорони здоров’я мають значну питому вагу та представлені напрямком діяльності «Медицина праці».

Медицина праці націлена на організацію вхідного та періодичного медичного контролю за станом здоров’я працівників, на надання первинної медико-санітарної допомоги в процесі трудової діяльності, на проведення профілактичної роботи, а також охорону здоров’я працівника в процесі його трудової діяльності.

У структурі ВП ЮУАЕС функціонує відділ охорони здоров’я (ВОЗ), оздоровчо-реабілітаційний комплекс (ОРК) «Іскра». На виробничих майданчиках ВП ЮУАЕС розміщено два фельдшерські здоровпункти. Утримання приміщень здоровпунктів та їх матеріально-технічне забезпечення обладнанням, медикаментами, витратними матеріалами, м’яким і твердим інвентарем та іншим проводиться за рахунок коштів атомної станції.

Між ВП ЮУАЕС і комунальним некомерційним підприємством  «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» (КНП ЮМБЛ) укладено договір «Про надання медичних послуг». У КНП ЮМБЛ за рахунок коштів ВП ЮУАЕС утримується штат медичних працівників здоровпунктів АЕС і Каскаду ГЕС-ГАЕС.

У здоровпункті АЕС ведуть прийом вузькі фахівці: офтальмолог, оториноларинголог, гінеколог.

Медичні працівники здоровпункту АЕС проводять системну лікувально-профілактичну роботу, у тому числі періодичні медичні огляди персоналу.

Відповідно до вимог нормативних документів, обов’язкові медичні огляди з періодичністю один раз на рік проходять 33% працівників, один раз в два роки - 46% персоналу. Працівники, не охоплені обов’язковими медичними оглядами (21%), відповідно до Колективного договору, проходять профілактичний медичний огляд один раз на два роки. Близько 80% обов’язкових обсягів медичних оглядів виконуються на базі здоровпункту АЕС, який оснащений усім необхідним обладнанням.

Велика увага приділяється організації та проведенню оздоровчих і реабілітаційних заходів, націлених на зміцнення здоров’я, запобігання професійних захворювань, зниження рівня захворюваності працівників, які задіяні в шкідливих та особливо шкідливих умовах праці.

У ВП ЮУАЕС в автоматизованій системі «Управління персоналом» функціонує інформаційно-аналітичний блок «Охорона здоров’я».

Щокварталу в підрозділах і в цілому по атомній станції проводиться аналіз захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, розробляються заходи щодо її зниження.

Щорічно на медичній раді КНП ЮМБЛ за участі адміністрації та профспілкового комітету ВП ЮУАЕС аналізується стан здоров’я працівників і якість медичного забезпечення. За результатами наради розробляються заходи.

 

Основні напрямки діяльності в системі охорони здоров’я працівників ВП ЮУАЕС

 

Управління питаннями охорони здоров’я в системі управління безпекою

Здоров’я персоналу ВП ЮУАЕС - один з важливих факторів, що впливають на безпеку експлуатації АЕС.

Функціонування схеми управління питаннями охорони здоров’я персоналу в системі управління безпекою базується на діючих загальнодержавних і розроблених внутрішніх нормативних документах.

Створення та забезпечення функціонування системи оздоровлення персоналу

Базова оздоровча установа – оздоровчо-реабілітаційний комплекс «Іскра». Впроваджені та функціонують цільові програми реабілітації персоналу, на які щорічно виділяється близько 92% путівок.

Охорона здоров’я працівника в процесі праці

Забезпечення працівників необхідними засобами індивідуального захисту.

Розміщення аптечок на робочих місцях.

Планове навчання персоналу з правил надання першої допомоги постраждалим.

Постійний контроль організації питного режиму на промисловому майданчику ВП ЮУАЕС.

Забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням і молоком певної категорії працівників.

Система медичних питань у програмі соціального захисту працівників

У ВП ЮУАЕС з 1995 р. успішно функціонує система добровільного медичного страхування.

Щорічно працівники укладають договори добровільного медичного страхування з однією зі страхових компаній за власним вибором (на 2021 рік застрахувалось 95% працівників).

При тяжких випадках захворювання для забезпечення вартісного лікування застрахованим працівникам або членам їх сімей надається додаткова матеріальна допомога на лікування за рахунок коштів ВП ЮУАЕС  та профспілкового комітету.

Схема управління питаннями охорони здоров'я персоналу в системі управління безпекою (PDF)

Охорона здоров’я та працi. Особливi регiональнi умови. Южно-Українська АЕС (PDF)