Культура безпеки

Поняття "культура безпеки" вперше з'явилося у 1986 році в процесі аналізу причин і наслідків Чорнобильської аварії, проведеного Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Було визнано, що саме відсутність культури безпеки стала однією з причин трагедії.

Міжнародна консультативна група з ядерної безпеки при Генеральному директорі МАГАТЕ пропонує наступне визначення цього поняття:

"Культура безпеки – це такий набір характеристик і особливостей діяльності організацій та поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки атомних станцій, як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, яка визначається їх значущістю".

Досвід експлуатації атомних станцій показує, що причини виникнення аварій та інцидентів так чи інакше пов'язані з поведінкою людей (людським чинником), а саме – з їх ставленням до проблем безпеки. Тому у центрі уваги керівництва Южно-Української  АЕС знаходяться, в першу чергу, людські ресурси, стиль та методи управління, соціально-психологічний клімат у виробничих колективах. До процесу формування культури безпеки залучено увесь персонал, починаючи з вищого адміністративного рівня. На ЮУАЕС працює постійно діючий комітет з культури безпеки. Це колегіальний орган, що координує діяльність підрозділів атомної станції у частині підтримки та підвищення культури безпеки персоналу.

Особлива увага приділяється формуванню особистої відповідальності та прихильності культурі безпеки всіх, чия діяльність впливає на безпеку АЕС. Політика ЮУАЕС спрямована на те, щоб персонал критично ставився до своїх дій і не мирився з недбалістю в питаннях безпеки. Адміністрація Южно-Української АЕС прагне створити умови, в яких працівники не боялися б повідомляти про власні помилки. Це дозволить запобігти їх повторенню. На АЕС упроваджена й успішно застосовується система виявлення та усунення невідповідностей «ОКО». Вона надає кожному працівникові не лише право, а й практичну можливість безпосередньо брати участь у наведенні експлуатаційного порядку шляхом запису зауважень та пропозицій до центральної бази даних.

Програми підготовки основного персоналу містять розділи з культурі безпеки. Розроблено навчально-методичні матеріали. За їх допомогою ведеться навчання різних категорій працівників. Обов'язкове навчання з культури безпеки проходить і щойно  прийнятий персонал.

На рівні підрозділів атомної станції організовано проведення партнерських взаємоперевірок. Регулярно проводиться самооцінка підрозділів АЕС з культури безпеки за програмами, розробленими з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ. За її результатами з'ясовується стан культури безпеки в підрозділах, за необхідності розробляються та впроваджуються корегуючі заходи.

Фахівці Южно-Української АЕС активно беруть участь у міжнародних конференціях з культури безпеки, які компанія «Енергоатом» проводить раз на два роки. Їх основна мета - обмін досвідом, підбиття підсумків діяльності з підвищення рівня культури безпеки і визначення напрямів подальшого вдосконалення в цій царині.

 

Культура безпеки (доповідь міжнародної консультативної групи з ядерної безпеки)

Ключові питання практики підвищення культури безпеки

Настанови з самооцінкі культури безпеки та проведенню місії групи ASCOT

Програма конкретних дій ВП ЮУАЕС на 2019-2020 рр., cпрямованих на становлення і розвиток культури безпеки (ПМ.0.3101.0031)

Заява про політику ДП НАЕК Енергоатом

Цілі ДП «НАЕК «Енергоатом» з удосконалення та розвитку інтегрованої системи управління в інтересах забезпечення безпеки на 2019 рік 

Презентация «Культура безопасности в ОП ЮУАЭС – политика, планирование, организация и управление, становление и развитие»

«Положение о рабочей группе по культуре безопасности и человеческому фактору ОП «Южно-Украинская АЭС» (ПЛ.0.3101.0020)

«Положение о комитете по культуре безопасности  ОП «Южно-Украинская АЭС» (ПЛ.0.3101.0021)


 

Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків АЕС України:

Звіт про екологічну оцінку. Основний звіт (версия 4 от 30.09.2011, укр, PDF, 10 MB)

Книга запитань-відповідей щодо КЗПБ енергоблоків діючих АЕС України та екологічної оцінки КЗПБ (версия 4 от 21.09.2011,  укр, PDF, 1.5 MB)

Доповнення до Книги запитань-відповідей: 2015

 

Інформаційне повідомлення про зміну електронної адреси для надання запитань, зауважень та коментарів щодо Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України (КЗПБ) та Екологічної Оцінки (ЕО) КЗПБ

З 01.01.2012 р. розпочато фазу консультацій з громадськістю, яка присвячена висвітленню процесу впровадження заходів КЗПБ та оприлюднення її результатів, включаючи екологічні аспекти.

Повідомляємо про зміну раніше визначеної, спеціально виділеної електронної адреси (sup.public@gmail.com) для надання запитань, зауважень та коментарів щодо КЗПБ та ЕО КЗПБ. Просимо надсилати всю кореспонденцію на нову адресу sup.public@direkcy.atom.gov.ua. яка залишатиметься відкритою надалі.

Крім вказаного каналу, шляхами інформування та взаємодії з громадськістю щодо реалізації КЗПБ будуть також: оприлюднення періодичних звітів про виконання КЗПБ на офіційному веб-сайті ДП НАЕК «Енергоатом» http://www.energoatom.kiev.ua; робота інформаційних центрів діючих АЕС України в містах-супутниках (м. Енергодар, м. Кузнецовськ, м. Нетішин та м. Южноукраїнськ) та центрального офісу ДП НАЕК «Енергоатом» в м. Київ; обговорення результатів КЗПБ з громадськістю та оприлюднення періодичних звітів про інформування громадськості на вказаному сайті.
 


Протокол громадського обговорення стану реалізації КЗППБ та ПЕСЗ  17.11.2015 р. у м. Южноукраїнськ