Радіаційна безпека

Радіаційна безпека - це дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки.

На атомній станції радіаційна безпека забезпечується шляхом здійснення комплексу технічних і організаційних заходів, що включають контроль стану захисних бар'єрів і навколишнього природного середовища, а також рівня індивідуальних і колективних дозових навантажень персоналу.

Радіаційний контроль ведеться на території промислового майданчика АЕС, в санітарно-захисній зоні (радіус 2,5 км) і в зоні спостереження (радіус 30 км). При здійсненні моніторингу природного довкілля радіаційний (гамма) фон відстежується на 44 постах у 30-кілометровій зоні спостереження та на контрольному посту в с. Рябоконево (33,5 км від ВП ЮУАЕС).

Ведеться безперервний контроль викидів і скидань радіоактивних речовин в навколишне середовище з ВП ЮУАЕС. Вимірюється концентрація радіонуклідів у воді, у донних відкладеннях, у гідробіонтах (організми, що постійно мешкають у водному середовищі водойм), у грунті, у рослинності, в атмосферному повітрі та в атмосферних опадах.

Багаторічні спостереження показують, що за увесь період експлуатації ВП ЮУАЕС допустимий рівень газо-аэрозольных викидів в атмосферу та рідких скидань у водойми жодного разу не було перевищено. Реальні показники значно нижчі від встановлених норм. Результати аналізів свідчать, що радіаційний фон на промисловому майданчику, у санітарно-захисній зоні і в зоні спостереження ВП «Южно-Українська АЕС» перебуває на рівні природних фонових значень, виміряних до пуску атомної станції. Викиди в навколишне середовище не перевищують 1% від встановлених допустимих значень. 

ВП ЮУАЕС продовжує вдосконалювати свою діяльність в царині радіаційної безпеки. Продовжується поетапне впровадження в дослідну експлуатацію автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки в зоні розташування АЕС (АСКРО), яка суттєво підвищить оперативність радіаційного моніторингу в радіусі 30 кілометрів. З її допомогою дані з постів спостереження спеціальними каналами зв'язку надходитимуть на атомну станцію в режимі реального часу.

У рамках реконструкції системи радіаційного контролю атомної станції введено в дослідну експлуатацію нову систему автоматизованого контролю індивідуальних доз персоналу, а також система газо-аерозольних викидів у вентиляційні труби енергоблоків.