Радіаційна безпека

Радіаційна безпека - це стан радіаційно-ядерних об'єктів та навколишнього середовища, який забезпечує неперевищення меж доз, виключення будь-якого необгрунтованого опромінення і зменшення доз опромінення персоналу і населення нижче встановлених лімітів доз настільки, наскільки це може бути досягнуто і економічно обгрунтовано.

На атомній станції радіаційна безпека забезпечується шляхом здійснення комплексу технічних і організаційних заходів, що включають в себе контроль за станом захисних бар'єрів і навколишнього середовища, а також за рівнем індивідуальних і колективних дозових навантажень персоналу.

Радіаційний контроль ведеться на території промислового майданчика АЕС, в санітарно-захисній зоні (радіус 2,5 км) і в зоні спостереження (радіус 30 км). При здійсненні моніторингу навколишнього природного середовища радіаційний (гамма) фон відстежується на 44 постах в 30-кілометровій зоні спостереження і на контрольному посту в с. Рябоконеве (33,5 км від ЮУАЕС).

Ведеться безперервний контроль викидів і скидів радіоактивних речовин в навколишнє середовище з ЮУАЕС. Вимірюється концентрація радіонуклідів у воді, в донних відкладеннях, в гідробіонтах (організми, постійно мешкають у водному середовищі водойм), в грунті, в рослинності, сільгосп продуктах, в атмосферному повітрі і в атмосферних опадах.

Багаторічні спостереження показують, що за весь період експлуатації ЮУАЕС допустимий рівень газо-аерозольних викидів в атмосферу і рідких скидів у водойми жодного разу не був перевищений. Реальні показники значно нижче встановлених норм. Результати радіаційного контролю свідчать, що радіаційний фон на промисловому майданчику, санітарно-захисній зоні та зоні спостереження Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, виміряних в пуску атомної станції. Викиди в навколишнє середовище НЕ перевищують 1% від встановлених допустимих величин.

Інформація про стан радіаційної обстановки в населених пунктах зони спостереження ВП ЮУАЕС, за свідченнями автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки в зоні розташування АЕС (АСКРО) в режимі on-line надається населенню на веб-сайті ВП ЮУАЕС (http://www.sunpp.mk .ua), а також ДІЯРУ, ДП «НАЕК «Енергоатом».

В рамках реконструкції системи радіаційного контролю атомної станції введено в експлуатацію нову систему радіаційного контролю викидів тритію і вуглецю-14 через вентиляційні труби енергоблоків.

Пам'ятка РБ учасникам ППР

Робота з підрядними організаціями

Радіоактивні відходи