Екологічна безпека

Екологічна безпека як елемент інтегрованої системи управління ВП ЮУАЕС

ВП ЮУАЕС декларує, що охорона навколишнього середовища і екологічна безпека є елементом інтегрованої системи управління підприємством.

ВП ЮУАЕС у своїй діяльності керується екологічною політикою, мета якої - забезпечення безпечного сталого розвитку підприємства з урахуванням необхідності збереження природних систем у зоні розташування своїх об'єктів, зниження антропогенного навантаження та мінімізація рівня впливу на об'єкти навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки.

Діяльність ВП ЮУАЕС здійснюється шляхом досягнення поставлених цілей (завдань) у сфері екології з дотриманням основних принципів екологічної політики:

 • відповідальність;
 • баланс між економічними, екологічними та соціальними інтересами;
 • ефективний екологічний менеджмент;
 • застосування кращих сучасних технологій;
 • принцип попереджувальних дій;
 • підвищення рівня екологічної культури;
 • відкритість і прозорість ухвалених рішень;
 • надання громадськості відкритої та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища в районі розташування ВП ЮУАЕС.

Природоохоронна діяльність ВП ЮУАЕС здійснюється на підставі чинного природоохоронного законодавства України, директивних постанов органів управління, вимог контролюючих організацій, відповідних стандартів, норм, правил та інструкцій, розпоряджень ДП «НАЕК «Енергоатом».

У ВП ЮУАЕС питаннями контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства України в частині контролю нерадіаційних факторів впливу, інструкцій і наказів у сфері охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів займається відділ охорони навколишнього середовища (ВОНС).

ВОНС здійснює природоохоронну діяльність і діяльність, пов'язану з використанням природних ресурсів, ґрунтуючись на дозвільних документах і ліцензіях, що видаються контролюючими державними органами.

У серпні 2014 року ВП ЮУАЕС успішно пройшов сертифікаційний аудит системи екологічного управління. За підсумками аудиту визнано, що система екологічного управління ВП ЮУАЕС відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2004.

У 2015 році аудиторами “ТЮФ НОРД Україна” підтверджена відповідність системи управління ВП ЮУАЕС вимогам міжнародних стандартів ISO 9001:2008 і ISO 14001:2004.

Екологічний моніторинг

  Екологічний моніторинг об'єктів ВП ЮУАЕС включає:

 • контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел ВП ЮУАЕС ;
 • контроль стану водних об'єктів, розташованих у зоні впливу ВП ЮУАЕС;
 • гідрологічні дослідження;
 • гідрогеологічні дослідження;
 • метеорологічні спостереження;
 • контроль порядку поводження з нерадіоактивними відходами;
 • внутрішні аудити системи екологічною управління в підрозділах ВП ЮУАЕС.

Кількісні показники екологічного моніторингу

  За 2015 рік ВОНС проведено:

 • 24419 хімічних досліджень за 31 фізико-хімічним та бактеріологічним показником;
 • 12217 досліджень за 11 гідрологічними та гідрогеологічними показниками;
 • 75163 метеорологічні дослідження за 33 метеопараметрами, передано 118 штормових попереджень;
 • 22 внутрішні аудити системи екологічного управління в підрозділах ВП ЮУАЕС. За підсумками аудитів структурними підрозділами розроблено 140 коригуючих заходів, з них 121 – виконано, за 19-ма – виконання заплановане в 2016 році.

Хімічний склад природних і охолоджуючих вод за 2015 рік

Інгредієнти

Одиниці  вимірювання

ГДК

Місце відбору

 

Т 1

Т 2

Запах

бал.

1

1

1

Прозорість

см

 30

27

26

Кисень розчинений

міліграм О2/дм3

> 4-6

10,64

8,18

рН

од. pH

6,5-8,5

8,35

8,63

Лужність загальна

мг-екв/дм3

н/р

5,41

6,27

Жорсткість загальна

мг-екв/дм3

н/р

6,0

9,1

Зважені речовини

мг/дм3

< 25

14,5

17,5

Сульфати

мг/дм3

< 100

77

318

Хлориди

мг/дм3

< 300

48

127

БСК5

мг/дм3

< 3,0

2,43

1,81

Сухий залишок

мг/дм3

< 1000

560

1041

Примітка.  Місця відбору проб відповідно:

Т 1 – фоновий створ, річка Південний Буг (район НПТ);

Т 2 - Ташлицька водойма-охолоджувач.

Гідрометеорологічна обстановка за  2015 рік

Параметри

Розмірність

Значення

Річка Південний Буг - водомірний пост «Костянтинівка»

Рівень води: середній

max

min

Витрата води: середня

max

min

м

 

 

м3

 

19,17

19,64

18,70

31,9

89,6

4,80

Ташлицька водойма-охолоджувач

Рівень води: середній

max

min

Температура води середня:

- у ТВО

- у підвідному каналі

- у скидному каналі

м

 

 

оС

 

 

 

99,54

99,64

99,42

 

26,5

21,3

27,7

Швидкість вітру: (середня за рік)

Середня осінньо-зимового сезону

Середня  літнього сезону

м/с

3,8

3,7

3,5

Температура повітря (середньорічна)

оС

11,8

Температура поверхні ґрунту (середньорічна)

оС

13,7

Відносна вологість повітря

%

68

Атмосферний тиск

мм рт. ст.

754,0

Сума атмосферних опадів (норма N=488,9 мм)*

мм

357,2

*N - середнє значення атмосферних опадів у районі розташування ВП ЮУАЕС  за період спостережень

Висновок

Умови діючих дозволів на спецводокористування об'єктів ВП ЮУАЕС витримуються, ліміти забору та скиду не перевищують затверджених нормативів. Якість води в контрольних створах водних об'єктів відповідає нормативам ГДК.

Відбір проб і хімічні дослідження води водних об'єктів, що входять до зони моніторингу ВП ЮУАЕС, проводяться атестованою еколого-хімічною лабораторією ВОНС у відповідності до затверджених регламентів. Результати контролю відображаються в звітах і своєчасно направляються до уповноважених державних контролюючих органів.

За час експлуатації ВП ЮУАЕС аварійних, залпових викидів, а також перевищень затверджених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря не зафіксовано.

 

Поводження з нерадіоактивними відходами у ВП ЮУАЕС здійснюється відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства України.

 

На підставі розрахунків об'ємів використання води, об'ємів викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів виробництва, ВП ЮУАЕС здійснює розрахунок і виконує оплату до бюджету рентної плати за спеціальне використання води та екологічного податку відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Результати спостережень за станом навколишнього середовища в районі розташування          ВП ЮУАЕС за весь період експлуатації підтверджують, що атомна електростанція не чинить істотного впливу на природне середовище регіону і є екологічно безпечним об'єктом для населення та навколишнього середовища.