Ігор Кравченко: «На третьому «мільйоннику» в повному обсязі виконано оцінку 14 чинників безпеки»

Источник публикации: 
Регіональні ЗМІ
Дата публикации: 
10.2018

Увесь комплекс робіт реалізується відповідно до нормативних документів України, рекомендацій МАГАТЕ та Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів

 

Южно-Українська АЕС готується до продовження строку експлуатації енергоблока №3, проектний період служби якого закінчується в лютому 2020 року. До цього часу підприємство має підготувати та обґрунтувати друге життя блока-ветерана. Сьогодні фахівці ЮУАЕС ведуть активну роботу з виконання заходів, спрямованих на підвищення рівня його безпечної експлуатації. По суті, третій «мільйонник» з продовженим терміном життя за показниками безпеки має бути не гіршим за сучасні реактори.

Продовження експлуатації діючих енергоблоків є пріоритетним напрямком діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом», передбаченим «Енергетичною стратегією України на період до 2035 року». Роботи з продовження розрахункового терміну служби блока №3 виконуються відповідно до нормативних документів України, розроблених згідно з вимогами та підходами МАГАТЕ.

З метою забезпечення довгострокової експлуатації третього «мільйонника» на підприємстві реалізується комплекс заходів з оцінки технічного стану систем, конструкцій і елементів (ОТС), кваліфікації обладнання та забезпечення сейсмостійкості, приведення у відповідність до діючих норм і правил, Періодичної переоцінки безпеки енергоблока (ППБ), а також виконання Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (КзПБ).

 

ПЕРЕКОНАТИСЯ САМИМ І ПЕРЕКОНАТИ ІНШИХ

«Алгоритм роботи з продовження строку експлуатації однаковий для всіх блоків, що відпрацювали 30 років, - каже заступник головного інженера ВП ЮУАЕС з продовження терміну експлуатації, технології та інжинірингу Ігор Кравченко. - Це тривалий і цікавий процес. Наприклад, Оцінка технічного стану енергоблока - спосіб вираження нашого прагнення переконатися самим і переконати інших у справності та працездатності блока в нинішній момент. Далі, за допомогою різних інструментальних і розрахунково-аналітичних методів дослідження ми консервативно визначаємо залишковий ресурс блока на наступні роки експлуатації».

За словами І.Кравченка, сьогодні на третьому блоці Южно-Української АЕС ОТС для основної частини конструкцій і елементів уже виконано, результати погоджено з Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ). Продовження строку експлуатації обладнання блока №3 обґрунтовано на 20 і більше років. Завершується оцінка технічного стану елементів реактора (корпусу реактора, його верхнього блока, внутрішньокорпусних пристроїв і опорних елементів) і компенсатора тиску. Прогнозні показники продовження строку експлуатації цього устаткування також складають більше 20 років.

«Що стосується кваліфікації обладнання, будівель і споруд, то до нинішнього моменту вона виконана на всіх трьох енергоблоках у повному обсязі та її результати погоджено з Держатомрегулювання, - зазначає І.Кравченко. - У рамках заходів з підвищення кваліфікації устаткування було встановлено додаткові сейсмічні розкріплення та проведено випробування обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища в спеціалізованих лабораторіях».

Відповідно до нормативних документів України, рекомендацій МАГАТЕ та Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів (WENTRA Safety Reference Levels for Existing Reactors) на третьому «мільйоннику» в повному обсязі виконано оцінку 14 чинників безпеки. На сьогодні документи розглядаються ДІЯРУ, а комплексний аналіз безпеки - у стадії розробки. «Результати всіх 14-ти аспектів ми зводимо в окрему книгу - так званий Комплексний аналіз безпеки, - уточнює заступник головного інженера ВП ЮУАЕС з продовження строку експлуатації, технології та інжинірингу. - У ньому відбито поточний стан чинників безпеки третього енергоблока та прогноз змін на 10 років до наступної переоцінки. Зазначу також, що в подальшому управління старінням обладнання енергоблока та підтвердження його стану буде основою для чергової переоцінки та ухвалення рішення щодо продовження ліцензії на експлуатацію на наступні роки. Таким чином, я вважаю, що немає необхідності знову повторювати такий об'ємний комплекс робіт з оцінки технічного стану, основою якого, як відомо, є процес грамотного управління старінням устаткування».

 

ПРО ТРАНСГРАНИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Не менш важливим завданням, що стоїть перед колективом ЮУАЕС у рамках продовження строку експлуатації третього южно-українського блока, є виконання Оцінки впливу на довкілля. «Звіт з впливу на довкілля продовження строку експлуатації всіх трьох наших енергоблоків виконано відповідно до європейських норм. Навіть консервативніше, ніж це роблять деякі європейські країни, - підкреслює Ігор Кравченко. - Головні висновки цього звіту цілком позитивні - діяльність з продовження експлуатації енергоблоків Южно-Української АЕС є екологічно, економічно та соціально виправданою, не призведе в перспективі до негативного впливу на довкілля, населення України та інших країн. Його результати обговорено під час прийнятих у Європі трансграничних консультацій з суміжними країнами. Уже завершено такого роду консультації з Польщею, Румунією, Молдовою та Німеччиною. Країни-учасники залишилися задоволені наданими відповідями Енергоатома, а консультації визнано результативними та такими, що відбулися. Нині ведеться робота з організації консультацій з Республікою Білорусь і Австрією».

 

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

Чимала частина заходів з продовження строку експлуатації енергоблока зосереджена і в Комплексній (зведеній) програмі підвищення безпеки. Програма передбачає доведення безпеки обладнання до рівня сьогоднішніх загальносвітових зразків, вимоги до яких з часу пуску блока значно посилилися. У числі розділів КзПБ - обов'язковий комплекс постфукусімських робіт, покращення показників імовірнісного аналізу безпеки (ІАБ) і ін. Перші заходи націлено на запобігання запроектним режимам, можливим внаслідок впливу природного характеру, другі - на оцінку рівня безпеки устаткування в процесі експлуатації. Процес реалізації ІАБ включає ще один напрямок - оцінку та зіставлення рівня безпеки з явними та неявними стандартами.

Усього КзПБ передбачає виконання 235 заходів, 7 з яких - загальностанційні. На третьому южно-українському енергоблоці необхідно реалізувати 89 заходів. На сьогодні з них виконано 46, залишилося реалізувати 43. Національним планом дій на ЮУАЕС передбачено також виконання 16 постфукусімських заходів, один з яких - сейсмічна безпека - загальностанційний. На блоці №3 виконано 9 заходів, залишилося реалізувати 6. Їх планують завершити 2019 року.

Згідно з національними нормативними документами та правилами з ядерної безпеки, передбачено також підготовку Звіту з аналізу безпеки. Він покликаний продемонструвати, що енергоблок відповідає таким цільовим критеріям безпеки, як частота плавлення активної зони (ЧПАЗ) і частота граничного аварійного викиду (ЧГАВ). Відповідно до «Загальних станів безпеки атомних станцій», АЕС відповідає вимогам безпеки, якщо в результаті прийнятих технічних і організаційних заходів значення ЧПАЗ не перевищує порядок, рівний 1·10-4 на реактор на рік (тобто одна подія на 10 тисяч років), а значення ЧГАВ - не вищий за порядок, рівний 1·10-5, що відповідає одній події на 100 тисяч років.

У процесі виконання процедур з продовження терміну експлуатації третього енергоблока Южно-Української АЕС, модернізаційні та інноваційні процеси дозволили довести його критерії безпеки майже до рівня вимог, що пред'являються до проектованих сучасних ядерних установок. На сьогодні ЧПАЗ на цьому блоці складає 4,640·10-5 (прогнозний критерій 1,63·10-5, допустимий - 1·10-4), а ЧГАВ - 6,49·10-6 (прогнозний критерій 3,98·10-6, допустимий - 1·10-5). Це означає, що сьогодні на третьому «мільйоннику» Южно-Української АЕС реалізуються всі вимоги з забезпечення безпеки реакторної установки, передбачені нормативними документами. Звітні матеріали з виконаного аналізу буде направлено на узгодження до Держатомрегулювання України.

 

Наталія КАРТАШОВА