Порядок подання і форма запиту

Інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на нього

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП ЮУ АЕС, розміщується на веб-сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» www.energoatom.kiev.ua.

2. Запит може бути поданий:
  - на поштову адресу: 55001, м. Южноукраїнськ, Промзона (на конверті вказувати "Публічна інформація");
  - на електронну адресу: office@sunpp.atom.gov.ua
  - телефоном: 051-36-5-13-32, 051-36-4-22-22, 051-36-4-11-70.

3. Форми запитів можна отримати в на офіційному сайті ДП «НАЕК «Енергоатом», або за адресою ВП ЮУ АЕС.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. На території ВП ЮУ АЕС у приміщенні інженерно-технічного центру визначено місце для роботи запитувачів з документами, що містять публічну інформацію, це місце обладнане відповідною оргтехнікою, створено умови для подання письмових запитів на інформацію громадянам з обмеженими фізичними можливостями.

9. Інформація на запит надається безоплатно.

10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

11.1 ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП ЮУ АЕС не володіє і не зобов'язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

11.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:
  - прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);
  - загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 - підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 

Форму для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи можна завантажити тут.