Безпека у ядерній галузі може бути гарантована лише завдяки відповідальному ставленню до неї на усіх рівнях – звернення

Понеділок, 19 Листопад, 2012 - 14:38

Забезпечення і підвищення рівня безпеки АЕС може бути гарантоване лише за умови розуміння специфіки ядерної галузі відповідального ставлення до неї на всіх рівнях, починаючи з органів державної влади і закінчуючи кожним працівником АЕС. На це звертають увагу у своєму відкритому зверненні учасники VI Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом» з культури безпеки АЕС, яка відбулась у Києві 14-15 листопада.

Учасники конференції, серед яких, крім українських фахівці, були присутні атомники з Росії, Іспанії та Болгарії, у своєму зверненні зазначили, що найважливішими факторами забезпечення безпечного функціонування атомних станцій є наявність відповідної законодавчої бази і адекватна тарифна політика у відношенні ядерної енергетики.

В документі наголошується, що розуміння важливості культури безпеки, як одного з фундаментальних принципів забезпечення безпеки, продовжує поглиблюватися в організаціях, пов'язаних з використанням атомної енергії.

Події, які відбулися на АЕС «Фукусіма-ДАІЧІ», змінили ставлення до атомної енергетики та питань її безпеки у світовому співтоваристві і в Україні. Аналіз цієї аварії ще раз підтвердив значимість людського і організаційного фактору для забезпечення безпеки ядерних об'єктів. Крім індивідуальних якостей керівників і персоналу, необхідно неухильне підвищення культури безпеки, як невід'ємної складової організаційної культури підприємств і відомств, пов'язаних з атомною енергетикою.

Ми підтверджуємо, що всі події, що відбуваються в атомній енергетиці, детально аналізуються і з урахуванням отриманих уроків робиться все необхідне для забезпечення і підвищення рівня безпеки АЕС.

Підсумовуючи результати конференції, заявляємо, що ми завжди відкриті для сприйняття позитивного досвіду, конструктивної критики і готові до діалогу з громадськістю, співробітництву з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними організаціями з метою подальшого підвищення рівня культури безпеки в ядерній енергетиці.