Концептуальні підходи до визначення правил нової моделі енергетичного ринку. Забезпечення балансу «Енергетична безпека – економічна доцільність»

П'ятниця, 6 Липень, 2012 (All day)

Тези до проекту оновленої Енергетичної стратегії

Запайщиков К.В. - директор центру взаємодії з органами державної влади та ОРЕ ДП НАЕК «Енергоатом», Голосуючий директор Ради оптового ринку електроенергії України
 

Проект оновленої Енергетичної стратегії України передбачає подальший розвиток Оптового ринку електроенергії шляхом поступового переходу до моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку.

Реформування ринку електроенергії має на меті забезпечення надійного постачання електроенергії для споживачів України за мінімально можливою ціною на принципах конкуренції між виробниками та постачальниками, а також фінансову стабільність, прибутковість галузі та її привабливість  для потенційних інвесторів.

Проведення реформ в електроенергетиці та запровадження ринку двосторонніх договорів передбачено:

·                   Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки,

·                   Національним планом дій на 2012 рік, яким визначено відповідальних виконавців - Прем'єр-міністр, НКРЕ, Міненерговугілля.

Мета та основні напрями розвитку ринку електроенергії були визначені  у 2002 році у Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України.

Серед головних умов переходу до повномасштабного ринку двосторонніх договорів визначено:

·        ліквідація «перехресного субсидування»,

·        погашення заборгованості за електроенергію,

·        удосконалення системи ціно- та тарифоутворення.

Одночасно Концепція передбачає, що АЕС мають повноцінно конкурувати на новому ринку електроенергії з іншою генерацією.

Щодо врахування особливостей функціонування ДП НАЕК «Енергоатом».

Енергоатом є найбільшим генеруючим підприємством в Україні і тому від його сталої, безпечної та ефективної роботи залежить надійність енергозабезпечення споживачів України.

На сьогодні існуючі регульовані ціни для АЕС є вирішальним фактором, який визначає помірний рівень середньої оптової ціни на електроенергію в Україні та відповідно розміри тарифів для споживачів.

У поточному часі тариф АЕС втричі менший за ціну електричної енергії, яка виробляється ТЕС. У країнах з розвинутою економікою ціна на електричну енергію ТЕС на 30 %  вища ціни  АЕС.

Стримування зростання тарифу на електричну енергію АЕС відбувається переважно за рахунок скорочення інвестиційних програм Компанії.

Атомна генерація має зобов`язання щодо:

·        здійснення заходів із поводження з радіоактивними матеріалами та відпрацьованим ядерним паливом,

·        виведення із експлуатації блоків АЕС,

·        забезпечення норм радіаційної безпеки,

·        соціального захисту населення, яке проживає у зонах спостереження АЕС,

·        та інші витрати, передбачені нормами чинного законодавства та міжнародними зобов`язаннями України.

 З метою започаткування реформ у електроенергетиці утворено Міжвідомчу комісію щодо реалізації Концепції розвитку ринку електричної енергії України.

Представники Енергоатома приймали участь у робочих групах Міжвідомчої комісії та Ради ОРЕ.

З метою врахування особливостей функціонуання Енергоатома у реформованому ринку було розроблено та направлено на розгляд до центральних органів виконавчої влади:

·        проект Концепції діяльності Компанії в період переходу та функціонування реформованого ринку;

·        пропозиції до матеріалів, розроблених міжнародним консорціумом та робочими групами Міжвідомчої комісії;

·        пропозиції та зауваження до усіх редакцій проекту Закону щодо засад функціонування ринку електричної енергії України.

Запропонованими моделями лібералізованого ринку електроенергії в частині вирішення  основних проблемних питань, визначених Концепцією реформування ОРЕ, обрано  такі підходи:

·                   щодо ліквідації «перехрестного субсидування» - перехресне субсидування не ліквідується, а змінюються його механізми:

1.      шляхом запровадження «регульованих договорів», які  стосуються лише АЕС та ГЕС, планується дотувати окремі категорії споживачів та спонсорувати підтримку і розвиток альтернативної енергетики. Покриття збитків гарантованих енергопостачальників від постачання її окремим категоріям споживачів,  здійснюється за рахунок АЕС.

2.      шляхом запровадежння Фонду розподілу вартісного дисбалансу.

Платниками Фонду є атомні та гідроелектростанції. Отримувачі компенсації -  ТЕЦ, виробники «зеленої електроенергії» та постачальники за регульованими тарифами.

Відбувається субсидування:

·  підприємства державної власності фінансують інші форми власності;

·  атомна та гідроенергетика фінансують теплову та альтернативну енергетику.

Ніяких стимулів для підвищення ефективності підприємств, які дотуються, не передбачено. Це протирічить конкурентним принципам, закріплює та поглиблює систему субсидіювання неефективних підприємств та неплатоспроможних споживачів за рахунок окремих генеруючих підприємств.

Тобто встановлюється додатковий податок на державні підприємства для дотування приватних збиткових підприємств. (Згідно із Податковим кодексом: податки та збори, не передбачені Податковим кодексом, сплаті не підлягають).

·  щодо питання повернення боргів минулих періодів ДП «Енергоринок» -  питання не вирішено;

            Заборгованість Енергоринка перед Енергоатомом становить 5,8 млрд. грн., з якої критична кредиторська заборгованість, що підтверджена рішеннями господарських судів, становить 511 млн.грн.

Закон про гарантії держави щодо виконання судових рішень, прийнятий 05.06.12, з 1 січня 2013 року скасовує зупинення заходів примусового виконання рішень суду, які було передбачено  Законом №2711.

Тобто з 1 січня 2013 року відбудеться порушення справ про банкрутство Енергоатома, що поставить під загрозу нормальне функціонування атомної галузі.

В частині участі виробників у ринку двосторонніх договорів.

На ринку ДД виробники електричної енергії матимуть право лише продавати вироблену ними електричну енергію, а енергопостачальники, електропередавальне та електророзподільні підприємства її купують.

Функції «продажу» електроенергії застосовуються лише до виробленої на електростанціях України та імпортованої, для експорту застосовується функція «купівля», яку мають право здійснювати лише енергопостачальники.

Тобто виробники:

·        не матимуть права самостійно продавати електроенергію на експорт;

·        у разі виникнення форс-мажорних обставин для виробника, він зможе купити необхідний обсяг для виконання договірних зобов`язань лише на ринку «на добу наперед», що дорожче ніж на ринку двосторонніх договорів.  

Основним бар’єром для вільної конкуренції АЕС на новому ОРЕ буде їхня незахищеність від нарахування платежів за дисбаланси. АЕС мають враховувати у своїх цінах за двосторонніми договорами фактор ризику небалансів (через відключення блоку або неочікуване продовження технічного обслуговування тощо).

Радою ОРЕ прийнято рішення щодо затвердження змін до Правил ОРЕ в частині застосування штрафних санкцій до виробників, які працюють за тарифами, за недотримання планових термінів ремонтів блоків та доручено ДП «Енергоринок» направити ці Зміни на погодження до центральних органів виконавчої влади.

При цьому не враховується, що

·              за командами диспетчерських служб АЕС вимушено зменшують робочу потужність, тобто безоплатно приймають участь у регулюванні;

Протягом останніх 5 років фінансові втрати Компанії через недовиробництво електроенергії складають близько 510 млн.грн. щороку. Таке регулювання впливає також на технічний стан обладнання.

·              з причин диспетчерських обмежень через недостатню пропускну спроможність ліній електропередач Компанія недоотримала у 2010 році – 129 млн.грн., у 2011 році – 358 млн. грн., з початку 2012 року – близько 36 млн.грн.         

Підсумовуючи слід зазначити, що:

·                   Реформування в енергетиці необхідно проводити відповідно до Указу Президента та згідно із процедурами, визначеними Регаментом Кабінету Міністрів. Згідно із Регламентом для вирішення питань, які потребують визначення концептуальних засад реалізації державної політики, розробляються Політичні пропозиції, які разом з Концепцією реалізації державної політики у відповідній сфері та фінансово-економічним обґрунтуванням вносяться на розгляд Уряду.

·                   Такі законодавчі ініціативи потребують громадського обговорення.

·                   При реформуванні необхідно знайти компромісне рішення між суспільними потребами та необхідністю нормального функціонування та розвитку атомної енергетики,  враховуючи, що більшість енергоблоків АЕС наближаються до вичерпання проектного ресурсу та потребують реалізації високовитратних заходів з продовження строку експлуатації.

·                   Проблеми, що заважають ефективному функціонуванню чинного ринку електроенергії, потребують вирішення та врегулювання, а не перенесення у нову модель ринку, зокрема в частині ліквідації «перехресного субсудування» та погашення богів.

·                   Відсутність комплексного бачення усіх аспектів побудови ринку електроенергії, недосконалість підготовки до  впровадження нової моделі можуть призвести до дискредитації самої ідеї побудови лібералізованого ринку електричної енергії.