Постанова Колегії Держатмрегулювання №18 від 7 грудня 2015 року

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

 

07 грудня 2015 року                             м. Київ                                       №18

 

 

Про продовження експлуатації енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС

у понадпроектний термін за результатами періодичної переоцінки безпеки

 

 

Проектний термін експлуатації енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС завершився 12.05.2015 року. Експлуатуючою організацією ДП НАЕК «Енергоатом» прийнято рішення про довгострокову експлуатацію енергоблоку № 2, яке ґрунтується на положеннях наступних документів:

 • Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071-р;
 • Комплексної програми робіт щодо продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 263-р;
 • Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130.

Для переходу до довгострокової експлуатації ВП ЮУАЕС, відповідно до вимог Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 26 листопада 2004 р. № 181, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1587/10186, експлуатуючою організацією обрано варіант, згідно з яким енергоблок зупинено після завершення проектного строку експлуатації для здійснення організаційно-технічних заходів для продовження експлуатації та поновлення експлуатації.

В рамках реалізації обраного варіанту 10 квітня 2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом» звернувся до Держатомрегулювання із Заявою про внесення змін до ліцензії ЕО № 000064 з метою експлуатації енергоблоку № 2 ЮУАЕС в період з 12.05.2015 р. до 12.05.2017 р. у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони до приреакторного басейну витримки для виконання необхідних заходів для довгострокової експлуатації.

Рішенням Колегії Держатомрегулювання «Про стан виконання робіт з продовження строку експлуатації енергоблоку № 2 ЮУАЕС» від 30 квітня 2015 року №4:

 1. Прийнято рішення щодо внесення змін до ліцензії серія ЕО №000064 від 19 липня 2002 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Южно-Українська АЕС» щодо експлуатації енергоблоку №2 ЮУАЕС у зупиненому стані з повним вивантаженням палива з активної зони реактора до приреакторного басейну витримки на період виконання необхідних заходів для продовження його терміну експлуатації.
 2. Визначено умовами розгляду питання щодо експлуатації енергоблоку №2 ВП ЮУАЕС на енергетичних рівнях потужності у понадпроектний термін, а саме доопрацювання звітних матеріалів і завершення робіт щодо:

- продовження експлуатації елементів корпусу реактора, кваліфікації обладнання та оцінки сейсмічної стійкості обладнання та трубопроводів;

- усунення відступів від вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки;

- виконання запланованих заходів КзППрБ;

- усунення зауважень державної експертизи  Звіту з періодичної переоцінки безпеки.

 Відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» ДП НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання із Заявою від 11.03.2015р. за №3664/06 про внесення змін до ліцензії  на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС» у зв’язку із забезпеченням довгострокової експлуатації енергоблока №2 ВП ЮУАЕС на енергетичних рівнях потужності після досягнення встановленого проектного строку служби.

Згідно статті 6 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації існуючих ядерних установок, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки.

У відповідності до вимог Загальних положень безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 р. № 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за № 56/14747, рішення щодо можливості продовження терміну експлуатації енергоблоку у понад встановлений проектом термін приймається Держатомрегулюванням на основі результатів переоцінки його безпеки.

Підставою для прийняття рішення щодо внесення відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної установки» є позитивний висновк державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку (далі - ЗППБ), що розробляється у відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004). Аналогічний підхід щодо розробки ЗППБ рекомендовано документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів (WENRA) «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors».

Основною метою ЗППБ є обґрунтування того, що поточний стан систем та елементів енергоблока, рівень його безпеки з урахуванням виконаних модифікацій відповідають вимогам норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, в ЗППБ обґрунтовується можливість продовження терміну експлуатації енергоблока у понадпроектний термін.

За результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС зроблені наступні узагальнюючі висновки:

 • матеріали ЗППБ енергоблока № 2 Южно-Української АЕС за складовими звіту та обсягом представленої інформації відповідають нормативним вимогам (Загальні положення безпеки атомних станцій (НП 306.2.141-2008), Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки (НП 306.2.099-2004), Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій (НП 306.2.162.2010), затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 22 вересня 2010 р. № 124, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2010 р. за № 964/18259), враховують рекомендації МАГАТЕ (SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific Safety Guide») та референтні рівні Асоціації західноєвропейських ядерних регулюючих органів («WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors»);
 • матеріалами ЗППБ підтверджено готовність та спроможність експлуатуючої організації забезпечити під час подальшої експлуатації енергоблока № 2 ЮУАЕС захист персоналу, населення та навколишнього природного середовища відповідно до вимог норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки з урахуванням уроків аварії на АЕС Фукусіма-Даічі.

Згідно вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання із залученням представників від Держслужби України з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України, Науково-дослідного інституту радіаційного захисту Академії технічних наук України, Державної екологічної інспекції в Миколаївській області, Управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської облдержадміністрації та експертів ДНТЦ ЯРБ в період з 19.10.2015 р. по 23.10.2015 р. було проведено комплексне інспекційне обстеження готовності ДП НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності з довгострокової експлуатації енергоблоку № 2 на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки».

За результатами інспекційного обстеження було встановлено:

 • стан виконання умов ліцензії серії ЕО № 000064 від 19 липня 2002 року «на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС» (із зміною 11) дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока № 2 Южно-Української АЕС під час довгострокової експлуатації;
 • підтверджено відповідність параметрів технічного стану обстежених систем та елементів енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС вимогам нормативно-технічної документації за результатами оцінки технічного стану елементів систем важливих для безпеки, у тому числі критичних елементів;
 • виконано роботи з кваліфікації обладнання на «жорсткі» умови навколишнього середовища та сейсмічні впливи, з оцінки сейсмостійкості трубопроводів, будівель та споруд; обґрунтована можливість їх довгострокової експлуатації;
 • заходи з підтримки в прийнятних межах деградації обладнання, систем та елементів, важливих для безпеки, включені в Програму управління старінням елементів енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС;
 • стан робіт з усунення на енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС відступів від вимог норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки свідчить про те, що роботи виконуються в обсягах та термінах, що визначені технічним рішенням ТР.2.0039.1184 від 10.09.2014 р. «Об устранении отклонений энергоблока №2 ЮУАЭС от требований НП», та дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока № 2 Южно-Української АЕС під час довгострокової експлуатації;
 • стан виконання на енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» дає підстави констатувати можливість їх впровадження у погоджених обсягах та дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатації енергоблока № 2 Южно-Української АЕС під час довгострокової експлуатації;
 • стан робіт з розробки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 2 ВП «Южно-Українська АЕС» свідчить про те, що роботи виконуються у визначених обсягах та встановлені терміни, і дозволяє зробити позитивний висновок про спроможність здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із експлуатацією енергоблока № 2 Южно-Української АЕС під час довгострокової експлуатації;
 • надані ДП НАЕК «Енергоатом» (ВП «Южно-Українська АЕС») документи для внесення змін (переоформлення) ліцензії серія ЕО № 000064 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Южно-Українська АЕС» щодо готовності ДП НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» із довгострокової експлуатації енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС є повними, достовірними та відображають фактичний стан справ;
 • на момент перевірки ДП НАЕК «Енергоатом» (ВП «Южно-Українська АЕС») має всі умови для провадження заявленої діяльності з експлуатації енергоблока № 2 Южно-Української АЕС під час довгострокової експлуатації.

Державною інспекцією з ядерної безпеки на майданчику ЮУАЕС  Держатомрегулювання була здійснена перевірка стану впровадження заходів з підвищення безпеки, які були зазначені у Акті комплексного інспекційного обстеження як такі, що знаходяться у стадії виконання. За результатами перевірки можна констатувати, що всі зазначені заходи станом на 01.12.2015 виконані в узгоджених обсягах.

Реалізація «пост-фукусимських» заходів з підвищення безпеки знаходиться під пильною увагою міжнародної спільноти. 20-24 квітня 2015 г. в офісі Європейської комісії (м. Брюссель) Європейською групою регулюючих органів (ENSREG) розглядався стан реалізації заходів з підвищення безпеки АЕС, які були визначені за результатами стрес-тестів для врахування уроків аварії на АЕС Фукусіма, у тому числі і на АЕС України. На цій зустрічі Україною був успішно захищений Оновлений національний план дій за результатами стрес-тестів.

 

Колегія констатує:

 

1. За результатами проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку № 2 ЮУАЕС та комплексного інспекційного обстеження підтверджена можливість безпечної довгострокової експлуатації енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС. Енергоблок № 2 задовольняє вимогам з безпеки за показниками цільових критеріїв безпеки.

2. Заходи з підвищення безпеки та усунення відхилень від норм, правил та стандартів, які були заплановані на 2015 рік, виконані в узгоджених обсягах з реалізацією, у разі необхідності, компенсуючих заходів.

При цьому відмічається, що стан виконання заходів, які визначені за результатами стрес-тестів для врахування уроків аварії на АЕС Фукусіма знаходиться на рівні європейських АЕС.

3. Умови розгляду питання щодо можливості продовження строку експлуатації енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС виконані.

4. З метою залучення громадськості до участі в управлінні державними справами, обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади Держатомрегулювання спільно із замовником проекту було  проведено громадське обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС.

Колегія Держатомрегулювання

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до 31 грудня 2025 року.

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок підготувати та представити на розгляд Ліцензійної комісії зміни до ліцензії на провадження діяльності експлуатуючої організації – ДП «НАЕК «Енергоатом» на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок ВП «Южно-Української АЕС» (в частині експлуатації енергоблоку №2) шляхом її переоформленням відповідно до пункту 1.

 

 

Голова Колегії                                                                                С. Божко

 

 

Секретар Колегії                                                                                 Т. Княжницька