Технічні характеристики

На ЮУ АЕС експлуатується 3 енергетичних блоки. У складі блоку: реактор ВВЕР-1000, турбіна К-1000-60, генератор ТВВ-1000, парогенератори ПГВ-1000, головні циркуляційні насоси, компенсатор тиску, трубопроводи головного циркуляційного контуру, ємкості системи аварійного розхолоджування, перевантажувальна машина, басейни витримки і перевантаження, інше технологічне устаткування.

Мал. Принципова теплова схема АЕС

 1. система управління і захисту реактора
 2. головний циркуляційний насос
 3. корпус реактора
 4. парогенератор
 5. активна зона реактора з паливом
 6. турбіна
 7. генератор
 8. живильний насос
 9. конденсатор
 10. циркуляційний насос
 11. ставок-охолоджувач
 12. захисна оболонка
 13. пара
 14. трансформатор
 15. лінії електропересилання

Теплова схема станції – двоконтурна.

Перший контур - радіоактивний. Він включає реактор типу ВВЕР-1000 і 4 циркуляційних петлі охолоджування. Кожна петля містить головний циркуляційний насос(2), парогенератор(4), головні циркуляційні трубопроводи. До однієї з циркуляційних петель першого контуру приєднаний компенсатор тиску, за допомогою якого в контурі підтримується заданий тиск води.

Реактор ВВЕР-1000 – водо-водяний енергетичний реактор корпусного типу, з водою під тиском. Термін "водо-водяний" означає, що сповільнювачем нейтронів і теплоносієм, який відводить тепло, що виділяється в реакторі , служить знесолена вода з розчином бору.

У корпусі реактора(3) знаходиться активна зона(5), розташовані конструктивні елементи для організації потоку теплоносія та органи управління реактивністю(1). Як паливо використовується низькозбагачений двоокис урану.

Трубопроводи циркуляційних петель приєднані до вхідних і вихідних патрубків корпусу реактора(3). Через нижні вхідні патрубки вода поступає всередину корпусу реактора, потім проходить від низу до верху крізь активну зону, відводячи тепло від тепловиділяючих елементів (ТВЕЛів), і через верхні вихідні патрубки подається до парогенераторів(4). Температура води на вході в реактор 288ºС, на виході 320ºС, тиск води в першому контурі – 160 кгс/см2. Витрата води через активну зону створюється головними циркуляційними насосами(2) і складає 80 000 м3/ч, об'єм води першого контуру – 380 м3. Основний конструктивний матеріал першого контуру - нержавіюча сталь.

Активна зона реактора зібрана з 163 шестигранних тепловиділяючих збірок (ТВЗ). У кожній ТВЗ знаходяться об'єднані в пучок і зафіксовані дистанційними решітками 312 тепловиділяючих елементів (ТВЕЛів) стержневого типу з покриттям з цирконієвого сплаву (матеріал, що не ділиться). Серцевина ТВЕЛа складається з палива у вигляді таблеток із спеченого двоокису урану UO2. Герметична оболонка ТВЕЛа забезпечує збереження його геометричної форми і механічної міцності, запобігає забрудненню теплоносія продуктами ділення і перешкоджає корозії. Діаметр ТВЕЛів – 9,1 мм.

Перевантаження активної зони проводиться на зупиненому реакторі, дистанційно, під шаром води, спеціальною перевантажувальною машиною. Відпрацьовані ТВЗ встановлюються в басейн витримки на 3-5 років для зняття залишкового тепловиділення і зниження радіаційної активності ТВЕЛів. Щорічно здійснюється часткове (близько 1/3) вивантаження робочих ТВЗ з реактора і довантаження такою ж кількістю свіжих паливних збірок.

Устаткування першого контуру знаходиться в герметичній частині оболонки, виконаної із заздалегідь напруженого залізобетону. При можливих аварійних розщільненнях устаткування і трубопроводів реакторного відділення в герметичній оболонці локалізуються всі радіоактивні речовини, що виключає їх попадання в навколишнє середовище.

Другий контур - нерадіоактивний. Він включає 4 парогенератори(4), паропроводи, парову турбіну(6), генератор(7), сепаратори-пароперегрівачі, живильні насоси(8), трубопроводи, деаератори і регенеративні підігрівачі. Парогенератори є загальним устаткуванням для першого і другого контурів. У них теплова енергія, вироблена в реакторі, від першого контуру через теплообмінні трубки передається другому контуру. Насичений пар (з температурою 274ºC і тиском 60кгс/см2), що виробляється в парогенераторах, по паропроводу поступає на турбіну(6), яка приводить в обертання ротор генератора(7), що виробляє електричний струм.

Охолоджування пару в конденсаторах турбіни проводиться циркуляційною водою, що подається насосами(10), встановленими на блоковій насосній станції, зв'язаній через підвідний  канал з Ташлицьким ставком-охолоджувачем(11). Після конденсатора циркуляційна вода скидається назад в ставок-охолоджувач. Конденсат (охолоджена пара) за допомогою живильного насоса(8) подається в парогенератори(4). І далі процес повторюється в замкнутому циклі.