Інтегрована система управління

У ВП ЮУАЕС розроблена, документально оформлена та впроваджена інтегрована система управління, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів: ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements» (Системи управління якістю. Вимоги),
 ISO 14001:2015 «Environmental management systems – Requirements with guidance for use» (Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування),
OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirements» (Система управління гігієною та безпекою праці. Вимоги).

Вперше відповідність системи управління ВП ЮУАЕС вимогам ISO 9001 була встановлена в 2006 році, а ISO 14001 – в 2014 році та підтверджувалась впродовж наступних років згідно з процедурою сертифікаційного органу.

Відповідність системи управління ВП ЮУАЕС вимогам OHSAS 18001:2007 була продемонстрована в 2016 році в рамках сертифікації інтегрованої системи управління
ДП «НАЕК «Енергоатом».

Інтегрована система управління ВП ЮУАЕС підтримується на належному рівні та постійно вдосконалюється.