Інтегрована система управління

У ВП ЮУАЕС розроблена, документально оформлена та впроваджена інтегрована система управління, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів: ISO 9001:2015 «Quality management systems – Requirements» (Системи управління якістю. Вимоги), ISO 14001:2015 «Environmental management systems – Requirements with guidance for use» (Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування),
ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems – Requirements» (Система управління гігієною та безпекою праці. Вимоги).

Вперше відповідність системи управління ВП ЮУАЕС вимогам ISO 9001 була встановлена в 2006 році, ISO 14001 – в 2014 році, а OHSAS 18001 – в 2016 році та підтверджувалась впродовж наступних років згідно з процедурою сертифікаційного органу.

Відповідність системи управління ВП ЮУАЕС вимогам ISO 45001 була продемонстрована в 2019 році в рамках сертифікації інтегрованої системи управління ДП «НАЕК «Енергоатом».

Інтегрована система управління ВП ЮУАЕС підтримується на належному рівні та постійно вдосконалюється.