Інформація ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» про наміри зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Середа, 23 Грудень, 2020 - 15:01

Шановні споживачі послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення!

Відповідно до «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого  наказом Мінрегіонбуду України від 05.06.2018 № 130, ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» доводить до вашого відома, що  21.12.2020 виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради направлено оновлену заяву про встановлення (зміну) тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення шляхом коригування  чинних тарифів з відповідними економічними розрахунками за окремими складовими витрат.

Підставою для звернення ВП ЮУАЕС із заявою про коригування тарифів є зміна вартості окремих складових тарифів із причин, не залежних від ВП ЮУАЕС, як суб’єкта ліцензованої діяльності.

Чинні тарифи на послуги встановлені рішеннями уповноважених органів місцевого самоврядування та введені в дію з 01.01.2020 року.

Причини, що зумовили коригування тарифів:

      1. Зростання витрат на оплату праці у зв’язку зі зростанням мінімальних соціальних гарантій (прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати).

Розрахунок при коригуванні тарифів планових витрат  ВП ЮУАЕС на оплату праці (прямих та у складі статей загальновиробничих і адміністративних витрат), враховує відповідно до вимог діючого законодавства, а саме, Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»,  наступні соціальні гарантії:

1.  Прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць з 1 грудня   2020 року у розмірі  2270 гривні.

2.   Мінімальна заробітна плата з 1 вересня 2020 року у розмірі 5000 гривень на місяць.

Розрахунки  для зміни тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення в частині витрат на оплату праці персоналу на 2020 рік  виконані згідно п.19 Порядку. Розрахунок витрат на оплату праці  персоналу, який задіяний в діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснено за діючим на час розрахунку штатним розкладом, який складено з урахуванням:

  • єдиної 25-ступеневої тарифної сітки та тарифікації за ступенями єдиної тарифної сітки встановлених галузевою угодою і спільним рішенням Роботодавця та Профспілкового комітету ППО працівників ДП «НАЕК «Енергоатом»;
  •  мінімальних тарифних ставок (окладів) встановлених спільним рішенням Роботодавця та Профспілкового комітету ППО працівників ДП «НАЕК» «Енергоатом»;
  • положень Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2019-2020 роки.
  1. Зростання витрат на сплату єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування  персоналу.

 Витрати по статтям «Інші прямі витрати», «Загальновиробничі витрати» та «Адміністративні витрати» скориговані в частині витрат на сплату єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування  персоналу  відповідно до зростання витрат на оплату праці відповідного персоналу ВП ЮУАЕС та встановленої ставки відрахувань - 22%.

 Враховуючи вищевикладене ВП ЮУАЕС здійснено розрахунки щодо коригування витрат на оплату праці та сплату єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування персоналу.

Проектні тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення по кожній категорії споживачів:

 

 

Найменування категорії споживачів

 

Одиниця виміру

Діючий тариф, без ПДВ

Проект тарифу, без ПДВ

 

Відхилення%

                                            Централізоване водопостачання

Споживачі, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

 

грн./куб.м

 

6,92

 

9,90

 

  + 43,06

Споживачі, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

 

грн./куб.м

 

10,72

 

       13,83

 

  +  29,01

                                            Централізоване водовідведення

Споживачі, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення

 

грн./куб.м

 

6,24

 

        9,98

 

   + 59,94

Споживачі, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водовідведення

 

грн./куб.м

 

10,06

 

 

       13,22

 

    +31,41

Таким чином, відкориговані тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення  мають забезпечити відшкодування витрат ВП ЮУАЕС   на оплату праці персоналу, задіяному у ліцензованій діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

 Структури діючих та відкоригованих тарифів наведені нижче.

Структура  тарифу  на централізоване водопостачання

 ВП "Южно-Українська АЕС"  ДП "НАЕК "Енергоатом"

           
     

(без податку на додану вартість)

№ з/п

Показники

ураховано в діючих тарифах, грн/куб.м

проект тарифу з урахуванням коригування окремих складових, грн/куб.м

для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

1

Виробнича собівартість, усього,  у тому числі:

6,92

10,63

9,68

13,58

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

1,372

2,049

1,372

2,05

1.1.1

витрати на придбання води в  інших підприємств/очищення(переміщення) стічних вод іншими підприємствами

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

електроенергія для технологічних потреб

1,052

1,126

1,052

1,126

1.1.3

інші прямі матеріальні витрати

0,32

0,923

0,32

0,923

1.2

прямі витрати на оплату праці

2,068

2,213

3,442

3,683

1.3

інші прямі витрати

1,10

1,776

1,40

2,10

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,455

0,487

0,757

0,810

1.3.2

амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги

0,00

0,32

0,00

0,32

1.3.3

інші прямі витрати

0,645

0,969

0,645

0,969

1.4

загальновиробничі витрати

2,38

4,588

3,468

5,748

2

Адміністративні витрати

0,00

0,09

0,21

0,24

3

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати 

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості

6,92

10,72

9,90

13,83

7

Планований прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Тариф (без ПДВ)

6,92

10,72

9,90

13,83

 

 

 

 

 

 

Структура  тарифу  на централізоване водовідведення

 ВП "Южно-Українська АЕС"  ДП "НАЕК "Енергоатом"

           
     

(без податку на додану вартість)

№ з/п

Показники

ураховано в діючих тарифах, грн/куб.м

проект тарифу з урахуванням коригування окремих складових, грн/куб.м

для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання

1

Виробнича собівартість, усього,  у тому числі:

6,24

9,98

9,80

13,02

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

0,88

1,65

0,88

1,65

1.1.1

витрати на придбання води в  інших підприємств/очищення(переміщення) стічних вод іншими підприємствами

0,00

0,77

0,00

0,77

1.1.2

електроенергія для технологічних потреб

0,75

0,75

0,75

0,75

1.1.3

інші прямі матеріальні витрати

0,13

0,13

0,13

0,13

1.2

прямі витрати на оплату праці

2,44

2,44

3,99

3,99

1.3

інші прямі витрати

1,149

2,39

1,49

2,73

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників

0,54

0,54

0,88

0,88

1.3.2

амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги

0,00

0,27

0,00

0,27

1.3.3

інші прямі витрати

0,609

1,58

0,609

1,58

1.4

загальновиробничі витрати

1,771

3,50

3,44

4,65

2

Адміністративні витрати

0,00

0,08

0,19

0,20

3

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати 

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Усього витрат повної собівартості

6,24

10,06

9,98

13,22

7

Планований прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Тариф (без ПДВ)

6,24

10,06

9,98

13,22

 

 

 

 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань (з обґрунтуваннями) щодо зазначеної інформації приймаються  до 31 грудня  2020 року за адресою ВП «Южно-Українська АЕС» м. Южноукраїнськ Миколаївська обл., 55001, тел./факс +380(5136)5-64-44 та на  електронну адресу  info@sunpp.atom.gov.ua

Теги: