ЮУАЕС: стан навколишнього середовища - в нормі

Понеділок, 16 Вересень, 2019 - 12:42

Лабораторія зовнішньої дозиметрії цеху радіаційної безпеки (ЛЗД ЦРБ) Южно-Української АЕС повідомляє, що стан навколишнього середовища в районі розташування атомної станції - в нормі. Фахівці зазначають, що показники газо-аерозольних викидів у атмосферу та рідких скидань у водойми за багаторічний період спостережень жодного разу не були перевищені і на сьогодні складають менше 2% від встановлених допустимих величин, що свідчить про безпечну та надійну експлуатацію ЮУАЕС.

Так, за інформацією ЛЗД, основні показники вмісту радіоактивних речовин у воді Південного Бугу до АЕС і після неї, а також у Ташлицькій водоймі-охолоджувачі не перевищують допустимих значень. Наприклад, показник такого радіонукліда як 137Сs у водосховищі при допустимому значенні НРБУ-97 (Норми радіаційної безпеки України 1997 р.) 100 000 Бк/м3 дорівнює 2,20 Бк/м3, що навіть нижче від «нульового фону» (н.ф.), заміряного до пуску АЕС (11,00 Бк/м3). Показник цього ж радіонукліда у воді Південного Бугу має значення: до АЕС - 2,14 Бк/м3, після АЕС - 2,05 Бк/м3, н.ф. - 13,00 Бк/м3. «Як бачимо, в річці до АЕС і після АЕС значення майже однакові, а показники «нульового фону» у той час були навіть вищими за сьогоднішні дані. Це обумовлено тим, що тоді приладів, що б вимірювали більш точно, просто не було, - пояснює начальник ЛЗД ЦРБ ВП ЮУАЕС Андрій Гришан. - З іншими радіонуклідами, які ми вимірюємо у воді поверхневих водойм біля атомної станції ситуація аналогічна. З цього можемо зробити висновок, що вплив Южно-Української станції на навколишнє середовище у вигляді скидання радіоактивних речовин в річку та водосховище мінімальний».

Схожа ситуація і зі вмістом радіонуклідів 90Sr та 137Сs у донних відкладах водойм в районі розташування ЮУАЕС. Як зазначає начальник ЛЗД, донні відклади - це свого роду акумулююча речовина, в якій з часом накопичуються різні радіонукліди, що утворюються в процесі роботи атомної станції. Досліджуються вони щорічно (один раз на 12 місяців). Згідно з даними ЛЗД за 2018 рік, у річці Південний Буг в точці забору до АЕС значення 90Sr нижчі від допустимих показників і дорівнювали 3,95 Бк/кг, (н.ф. - 2,27 Бк/кг), значення 137Сs - 2,51 Бк/кг (н.ф. - 2,96 Бк/кг); у точці забору після АЕС показник 90Sr був 2,51 Бк/кг, (н.ф. - 2,38 Бк/кг), значення 137Сs - 2,89 Бк/кг (н.ф. - 3,06 Бк/кг). У Ташлицькій водоймі показники 90Sr минулоріч складали 3,03 Бк/кг, (н.ф. не вимірювався), значення 137Сs - 4,44 Бк/кг (н.ф. не вимірювався).

У своєму звіті фахівці лабораторії зовнішньої дозиметрії ЮУАЕС приводять і дані розподілу сумарного показника викидів у навколишнє середовище за останні п'ять років - з 2014 по 2018 рік. «Вони свідчать, що всі наші значення менші 0,2% від допустимого викиду. Це є дуже хорошим показником роботи АЕС. Адже головний наш принцип - зниження впливу експлуатації атомної станції на природу до найнижчого рівня, - підкреслює Андрій Гришан. - Турбота про довкілля - наша повсякденна планова діяльність. Під час проведення щоденного контролю в зоні спостереження упродовж багатьох років ми фіксуємо низькі показники викидів і скидань. І, порівнюючи їх з даними, заміряними до введення в експлуатацію АЕС, констатуємо, що атомна станція упродовж багатьох років не чинить негативного впливу на навколишнє середовище. І в разі довгострокової експлуатації третього енергоблока кумулятивний вплив на населення та природу буде відсутнім».

При цьому за словами А.Гришана, ВП ЮУАЕС не припиняє працювати над мінімізацією кількості викидів і скидань, впроваджуючи новітні технології та фільтри, реконструюючи системи очищення викидів і скидань радіоактивних речовин. «У цей перелік можна також додати стратегічне та грамотне планування, переосмислення дій персоналу, діяльність якого не має негативно впливати на стан довкілля. Колектив нашого підприємства постійно навчається та підвищує свою кваліфікацію в частині охорони навколишнього середовища», - резюмує він.