Южно-Українська АЕС готується до громадських слухань

Четвер, 22 Серпень, 2019 - 12:33

Колектив ВП ЮУАЕС готується до громадських слухань з питань обґрунтування безпеки продовження строку експлуатації енергоблока №3 та можливого впливу на навколишнє середовище. Цей захід є одним з важливих елементів передбаченої законодавством України процедури, що передує отриманню дозволу на довгострокову експлуатацію атомного блока.  

Термін завершення  життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» енергоблока №3 ЮУАЕС – лютий 2020 року. За попередніми рішеннями органів місцевого самоврядування зони спостереження ЮУАЕС громадські слухання мають пройти в жовтні 2019 року. Атомники готуються представити землякам детальну інформацію про реконструктивні та модернізаційні роботи, виконані на обладнанні третього «мільйонника» з метою підвищення надійності та дотримання сучасних норм безпеки, а також матеріали 14 фактора безпеки Звіту з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ). Саме чотирнадцятий – «Вплив на навколишнє середовище» - з точки зору громадськості є найважливішим та найактуальнішим.  Тому включеним до нього матеріалам планується приділити ключову увагу під час громадських слухань.

Матеріали 14-го фактора безпеки містять інформацію про  існуючу систему радіаційного контролю впливу ВП ЮУАЕС на навколишнє середовище, заходи, що здійснюються для модернізації цієї системи. Надано також результати моніторингу фактичного впливу АЕС на довкілля та  його порівняльний аналіз зі встановленими межами.  Окрему увагу приділено інформації про діяльність, спрямовану на зменшення радіаційного впливу ВП ЮУАЕС на навколишнє середовище та про відсутність передумов для перевищення встановлених норм у період надпроектної експлуатації енергоблока №3.

Звіт за чотирнадцятим фактором безпеки пройшов державну експертизу, був допрацьований згідно з її рекомендаціями, та станом на сьогодні не має жодних зауважень з боку ДІЯРУ.

Познайомитися з повним текстом матеріалів фактора безпеки №14 Звіту з періодичної переоцінки безпеки можна за посиланням: https://www.sunpp.mk.ua/sites/default/files/custom_media/fb-14_yuuaes-3.uk_finale.pdf 

Запрошуємо до обговорення та до участі в громадських слуханнях.