Екологічна обстановка в зоні розташування ЮУАЕС

Четвер, 7 Лютий, 2019 - 10:44

За даними відділу охорони навколишнього середовища Южно-Української АЕС
у січні середньомісячні дані гідрометеорологічної інформації наведені
у наступній таблиці:

Середньомісячні дані гідрометеорологічної інформації

Гідрологічні параметри

Розмірність

Значення

Ріка Південний Буг - водомірний пост «Костянтинівка»

Температура води

оС

1,60

Рівень води

м БС*

19,32

Витрата води

м3

38,70

Ташлицька водойма-охолоджувач

(пост ОГМС)

Температура води

оС

21,50

Рівень води

м БС

99,52

Підвідний канал

Температура води

оС

20,50

Відвідний канал

Температура води

оC

29,70

Метеорологічні параметри

 

 

Швидкість вітру

м/с

4,20

Напрям вітру (переважаючий)

румб

східний, південний

Температура повітря:

 

середня температура за місяць

оC

-3,10

середня температура за багаторічний період по станції Южноукраїнськ

оC

-2,30

середня максимальна температура за місяць

оC

0,20

абсолютний максимум

оC

7,70

середня мінімальна температура за місяць

оC

-6,30

абсолютний мінімум

оC

-16,9

Відносна вологість повітря

%

94

Атмосферний тиск

мм рт. ст.

749,8

Сума атмосферних опадів:

 

за місяць

мм

55,00

середня за багаторічний період

мм

34,30

усього з початку року

мм

55,00

Примітка. * Рівні води представлено в абсолютних позначках (Балтійська система висот)

Гідрометеорологічні спостереження

Виміри рівня та температури води в річці Південний Буг проводилися щоденно о 8-й годині, в Ташлицькій водоймі-охолоджувачі – щоденно двічі на добу - о 8-й і 20-й годині.

У січні виконано 5953 метеорологічні виміри за 33 показниками. Споживачам
ВП ЮУАЕС надіслано 27 штормових попереджень за фактичними матеріалами спостережень озерної гідрометеорологічної станції ВП «Южно-Українська АЕС».

Хімічні дослідження водних об'єктів під час продувки Ташлицького водосховища

Еколого-хімічна лабораторія здійснює відбір проб води відповідно до документа РГ.0.0027.0055 «Регламент продувки Ташлицької водойми-охолоджувача
ВП ЮУАЕС в Олександрівське водосховище» та до обсягів хімічного контролю.

Під час проведення робіт з продувки Ташлицької водойми-охолоджувача (ТВО) в січні виконано хімічні аналізи проб води річки Південний Буг (район насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача), Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 м нижче скидання).

Результати контролю процесу продувки ТВО на прикладі сульфатів і сухого залишку, як для значимих показників якості води, наведено в таблиці.

 

Інгредієнт, що визначається

Одиниці виміру

Ріка

Південний Буг

(р-н насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача (ТВО)

Ташлицька водойма-охолоджувач

Олександрівське водосховище

(500 м нижче точки скидання продувочних вод)

ГДК*

факт

затверджені допустимі концентрації**

факт

затверджені допустимі концентрації***

Факт

Сульфати

міліграм/дм3

100

89

354

354

95

90

Сухий залишок

міліграм/дм3

1000

561

1119

1035

670

565

Примітка. * ГДК вказано для водойм рибогосподарського призначення;

** затверджені допустимі концентрації згідно дозволу на спецводокористування для ТВО;

*** затверджені допустимі концентрації згідно дозволу на спецводокористування для ОГЕС.

 

За результатами екологічного моніторингу можна зробити наступні висновки:

- стан водних об’єктів зони розташування ЮУАЕС відповідає сезонним середньостатистичним показникам;

- продувка* Ташлицької водойми-охолоджувача здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства України;

- метеорологічні параметри в районі розташування ЮУАЕС відповідають сезонним кліматичним умовам південного регіону України;

- стан водних об'єктів зони розташування ЮУАЕС відповідає сезонним середньостатистичним показникам. За характеристикою водності річки Південний Буг січень  характеризується як помірно маловодий 84% забезпеченості.

 

*Продувка Ташлицької водойми-охолоджувача - часткова заміна води водоймища, що виконується для поповнення безповоротних втрат, підтримки рівня води з метою поліпшення охолоджуючої здатності водойми-охолоджувача. Скидання продувальних вод регламентоване і справляє мінімальний вплив. Так, уже в контрольному створі Олександрівського водосховища (відстань 500 м від точки скидання продувальних вод) показник мінералізації річкової води за сухим залишком практично вирівнюється.

 

**Забезпеченістю гідрологічної величини називається імовірність того, що дане значення цієї величини може бути перевищене серед сукупності всіх можливих її значень. Виражається у відсотках або частках від загальної сукупності значень. У процентному значенні змінюється від 0 до 25 - багатоводна фаза, 25-75 - середнє значення, 75-99 - маловода фаза, 99% і більше - катастрофічно маловодна.