Екологічна обстановка в зоні розташування ЮУАЕС

Вівторок, 6 Лютий, 2018 - 15:17

За даними відділу охорони навколишнього середовища Южно-Української АЕС у січні 2018 року основні параметри довкілля знаходилися в наступних межах:

Середньомісячні дані гідрометеорологічної інформації

Гідрологічні параметри

Розмірність

Значення

Ріка Південний Буг - водомірний пост «Костянтинівка»

Температура води

оС

1,60

Рівень води

м БС*

19,36

Витрата води

м3

44,30

Ташлицька водойма-охолоджувач

(пост ОГМС)

Температура води

оС

21,90

Рівень води

м БС

99,53

Підвідний канал

Температура води

оС

21,70

Відвідний канал

Температура води

оC

30,30

Метеорологічні параметри

 

 

Швидкість вітру

м/с

4,10

Напрям вітру (переважаючий)

румб

південно-східний

Температура повітря:

 

середня температура за місяць

оC

-0,90

середня температура за багаторічний період по станції Южноукраїнськ

оC

-2,40

середня максимальна температура за місяць

оC

1,90

абсолютний максимум

оC

9,80

середня мінімальна температура за місяць

оC

-3,40

абсолютний мінімум

оC

-15,90

Відносна вологість повітря

%

88

Атмосферний тиск

мм рт. ст.

756,30

Сума атмосферних опадів:

 

за місяць

мм

37,60

середня за багаторічний період

мм

34,20

усього з початку року

мм

37,60

Примітка. * Рівні води представлено в абсолютних позначках (Балтійська система висот)

Гідрометеорологічні спостереження

Виміри рівня та температури води в річці Південний Буг і Ташлицькій водоймі-охолоджувачі проводилися щоденно двічі на добу - о 8-й і 20-й годині.

Виконано 5869 вимірів за 33 метеопараметрами. Споживачам ВП ЮУАЕС надіслано 21 штормове попередження, з них: 3 надійшли з Миколаївського Гідрометцентру по лінії МНС і 18 за фактичними матеріалами спостережень озерної гідрометеорологічної станції ВП "Южно-Українська АЕС».

Хімічні дослідження водних об'єктів під час продувки Ташлицького водосховища:

Еколого-хімічна лабораторія здійснює відбір проб води відповідно до документа РГ.0.0027.0055 «Регламент продувки Ташлицької водойми-охолоджувача ВП ЮУАЕС у Олександрівське водосховище».Під ча

У перебігу робіт з продувки Ташлицької водойми-охолоджувача (ТВО) в січні 2018 року виконано 548 хімічних аналізів проб води річки Південний Буг (район насосної підживлення Ташлицької водойми охолоджувача), Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 м нижче скидання).

Результати контролю процесу продувки ТВО на прикладі сульфатів і сухого залишку, як для значимих показників якості води, приведено в таблиці.

Інгредієнт, що визначається

Одиниці виміру

Ріка

Південний Буг

(р-н насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача (ТВО)

Ташлицька водойма-охолоджувач

Олександрівське водосховище

(500 м нижче точки скидання продувальних вод)

ГДК*

факт

затверджені допустимі концентрації**

факт

затверджені допустимі концентрації***

факт

Сульфати

міліграм/дм3

100

88

354

354

95

89

Сухий залишок

міліграм/дм3

1000

620

1119

1116

670

626

Примітка. * ГДК вказано для водойм рибогосподарського призначення;

** затверджені допустимі концентрації згідно дозволу на спецводокористування для ТВО;

*** затверджені допустимі концентрації згідно дозволу на спецводокористування для ОГЕС.

Індекс ЛКП (індекс вмісту в одному літрі води мікроорганізмів лактозопозитивної кишкової палички) у воді річки Південний Буг складав від 1300 до 6200 кишкових паличок в 1 літрі (ГДК індексу ЛКП для водойм рибогосподарського призначення складає 5000 КОЕ/дм3, а для водойм господарсько-питного призначення складає 10000 КОЕ/дм3)Значення індексу ЛКП у Ташлицькій водоймі-охолоджувачі у січні склало 500 до 1300 кишкових паличок в 1 літрі.  

За результатами екологічного моніторингу можна зробити наступні висновки:

- екологічний стан водних об’єктів зони розташування ЮУАЕС відповідає сезонним середньостатистичним показникам;

- продувка* Ташлицької водойми-охолоджувача здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства України;

- метеорологічні параметри в районі розташування ЮУАЕС відповідають сезонним кліматичним умовам південного регіону України;

- за характеристикою водності річки Південний Буг січень 2018 року характеризується як помірно маловодний 78% забезпеченості**.

*Продувка Ташлицької водойми-охолоджувача - часткова заміна води водоймища, що виконується для поповнення безповоротних втрат, підтримки рівня води з метою поліпшення охолоджуючої здатності водойми-охолоджувача. Скидання продувальних вод регламентоване і справляє мінімальний вплив. Так, уже в контрольному створі Олександрівського водосховища (відстань 500 м від точки скидання продувальних вод) показник мінералізації річкової води за сухим залишком практично вирівнюється.

**Забезпеченістю гідрологічної величини називається імовірність того, що дане значення цієї величини може бути перевищене серед сукупності всіх можливих її значень. Виражається у відсотках або частках від загальної сукупності значень. У процентному значенні змінюється від 0 до 25 - багатоводна фаза, 25-75 - середнє значення, 75-99 - маловода фаза, 99% і більше - катастрофічно маловодна.