Екоконтроль на ЮУАЕС: день за днем

Середа, 10 Січень, 2018 - 12:57

У грудні 2017 року відділ охорони навколишнього середовища (ВОНС) ВП «Южно-Українська АЕС» здійснював планові обходи території ЮУАЕС і аудити системи екологічного менеджменту в підрозділах підприємства.

Протягом останнього місяця минулого року фахівцями ВОНС проведено 12 обходів території проммайданчика атомної станції, за результатами яких видано 15 зауважень. Їх було усунуто в робочому порядку. Загалом 2017 року було проведено 162 обходи території АЕС і видано 191 зауваження.

За звітний період проведено два аудити системи екологічного менеджменту - в цехах диспетчерського та технологічного управління (ЦДТУ) і радіаційної безпеки (ЦРБ) ЮУАЕС. У звітах, підготовлених за підсумками аудитів, зазначено: система екологічного управління в ЦДТУ та ЦРБ у цілому функціонує з достатньою ефективністю. Впродовж року, що минув, відділом охорони навколишнього середовища проведено 22 внутрішні аудити.

У грудні 2017 року було зроблено 781 вимір на річці Південний Буг, Ташлицькій водоймі-охолоджувачі, шламонакопичувачі ЮУАЕС, водовипарному майданчику та п'єзометричних свердловинах. Загалом минулого року було зроблено 10580 вимірів за 11 гідрологічними та гідрогеологічними параметрами.

Підбиваючи попередні підсумки 2017 року, фахівці відділу охорони навколишнього  середовища Южно-Українського енергокомплексу констатують, що умови діючих дозволів на спецводокористування об'єктів ВП ЮУАЕС дотримуються, ліміти забору та скидання не перевищують затверджених нормативів. Якість води в контрольних створах водних об'єктів відповідає нормативним гранично допустимим концентраціям.

У грудні 2017 року було виконано 101 хімічний аналіз інструментального контролю за шістьма стаціонарними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а всього за рік було виконано 25015 хімічних аналізів.

Фахівці ВОНС повідомляють також, що метеорологічні параметри в районі розташування ЮУАЕС протягом останнього місяця минулого  року відповідали сезонним кліматичним умовам південного регіону України, за винятком кількості опадів (61,3 мм за норми 31,8 мм) і підвищення температури повітря (4,3оС за норми мінус 0,7оС), що характеризують грудень 2017 року як дощовитий і теплий. У цілому ж минулий рік був посушливим і жарким, абсолютний максимум температури повітря був зафіксований у серпні та складав 380С.

За час експлуатації об'єктів енергокомплексу аварійних, залпових викидів, а також перевищень затверджених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря не зафіксовано. Результати спостережень стану довкілля в районі розташування ВП ЮУАЕС за весь період експлуатації підтверджують, що атомна електростанція не чинить істотного впливу на природне середовище регіону та є екологічно безпечним об'єктом для населення та довкілля.