Екологічна обстановка в зоні розташування ЮУАЕС

Середа, 10 Січень, 2018 - 12:16

За даними відділу охорони навколишнього середовища Южно-Української АЕС у грудні 2017 року та середньорічні за 2017 рік основні параметри довкілля знаходилися в наступних межах:

Середньомісячні дані гідрометеорологічної інформації

Гідрологічні параметри

Розмірність

Значення

Ріка Південний Буг -

водомірний пост

«Костянтинівка»

Температура води:

у грудні

за рік

 

оС

оС

 

3,7

12,3

Рівень води:

у грудні

за рік

 

м БС

м БС

 

19,35

19,18

Витрата води:

у грудні

за рік

 

м3

м3

 

43,0

32,2

Ташлицька

водойма-охолоджувач

(пост ОГМС)

Температура води:

у грудні

за рік

 

оС

оС

 

24,1

26,1

Рівень води:

у грудні

за рік

 

м БС

м БС

 

99,56

99,54

Підвідний канал

Температура води:

у грудні

за рік

 

оС

оС

 

23,5

24,4

Відвідний канал

Температура води:

у грудні

за рік

 

оС

оС

 

32,8

32,8

Метеорологічні параметри

 

 

Швидкість вітру:

у грудні

за рік

 

м/с

м/с

 

4,1

3,9

Напрямок вітру (переважний):

у грудні

 

за рік

 

румб

 

румб

 

південно-східний, західний

північно-західний

Температура повітря:

середня температура в грудні

середня температура за рік

 

середня температура в грудні за багаторічними даними

середньорічна температура за багаторічними даними

 

середня max температура в грудні

середня max температура за рік

 

абс. max. в грудні

абс. max. за рік

 

середня min температура в грудні

середня min температура за рік

 

абс. min. у грудні

абс. min. за рік

 

оC

оC

 

оC

оC

 

оC

оC

 

оC

оC

 

оC

оC

 

оC

оC

 

4,3

11,5

 

-0,7

10,6

 

7,6

16,4

 

14,1

38,0

 

1,6

6,8

 

-4,2

-16,1

Відносна вологість повітря:

у грудні

за рік

 

%

%

 

89

69

Атмосферний тиск:

у грудні

за рік

 

мм рт. ст.

мм рт. ст.

 

751,4

753,1

Сума атмосферних опадів:

у грудні

середня в грудні за багаторічними даними

 

мм

мм

 

61,3

31,8

Всього з початку року

мм

327,6

Примітка. Рівні води надані в абсолютних позначках (Балтійська система висот)

Гідрометеорологічні спостереження

Виміри рівня та температури води в річці Південний Буг і Ташлицькій водоймі-охолоджувачі проводилися щоденно двічі на добу - о 8-й і 20-й годині.

У грудні 2017 року виконано 5716 вимірів за 33 метеопараметрами. Споживачам ВП ЮУАЕС надіслано 14 штормових попереджень про несприятливі метеоумови, з них: 1 - за фактичними матеріалами спостережень озерної гідрометеорологічної станції ВП «Южно-Українська АЕС» (ОГМС) і 13 - з Миколаївського Гідрометцентру по лінії МНС.

За 2017 рік виконано 76314 виміри за 34 метеопараметрами та передано споживачам ВП ЮУАЕС 133 штормових попереджень про несприятливі метеоумови, з них: 28 - за фактичними матеріалами спостережень ОГМС і 105 - з Миколаївського Гідрометцентру по лінії МНС.

Хімічні дослідження

Еколого-хімічною лабораторією у грудні 2017 року виконано 444 хімічних аналізи проб води річки Південний Буг (насосна підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача), Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 метрів нижче точки скидання продувальних* вод), 171 хімічних аналізів проб води Олександрівського водосховища в зоні моніторингу Олександрівскої ГЕС і 93 хімічні аналізи проб води  Олександрівського водосховища в зоні Ташлицької ГАЕС.

Середньорічні значення лімітуючих показників складу води річки Південний Буг, Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 м нижче точки скидання продувальних вод) у грудні 2017 року наведено нижче:

 

Інгредієнт, що визначається

Одиниці виміру

Гранично допустима концентрація для рибогосподарських водойм

Річка Південний Буг (район насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача)

Ташлицька водойма-охолоджувач

Олександрівське водосховище

(500 м нижче  точки скидання продувальних вод)

Сульфати

мг/дм3

100

86

354

87

Сухий залишок

мг/дм3

1000

603

1111

607

Індекс ЛКП (індекс вмісту в одному літрі води мікроорганізмів лактозопозитивної кишкової палички) у воді річки Південний Буг складав від 2300 до 6200 кишкових паличок в 1 літрі при гранично допустимій концентрації 5000. Значення індексу ЛКП у Ташлицькій водоймі-охолоджувачі в грудні 2017 року склало від 500 до 5000 кишкових паличок в 1 літрі.

 

За результатами екологічного моніторингу можна зробити наступні висновки:

- екологічний стан водних об’єктів зони розташування ЮУАЕС 2017 року відповідав сезонним середньостатистичним показникам;

- продувка* Ташлицької водойми-охолоджувача здійснювалась відповідно до вимог природоохоронного законодавства України;

- метеорологічні параметри в районі розташування ЮУАЕС відповідали сезонним кліматичним умовам південного регіону України;

- за характеристикою водності річки Південний Буг грудень 2017 року характеризується як маловодний 78% забезпеченості**. 2017 року водність річки в створі водпоста «Костянтинівка» характеризувалася як маловодна 97% забезпеченості.

 

*Продувка Ташлицької водойми-охолоджувача - часткова заміна води водоймища, що виконується для поповнення безповоротних втрат, підтримки рівня води з метою поліпшення охолоджуючої здатності водойми-охолоджувача. Скидання продувальних вод регламентоване і справляє мінімальний вплив. Так, уже в контрольному створі Олександрівського водосховища (відстань 500 м від точки скидання продувальних вод) показник мінералізації річкової води за сухим залишком практично вирівнюється.

 

**Забезпеченістю гідрологічної величини називається імовірність того, що дане значення цієї величини може бути перевищене серед сукупності всіх можливих її значень. Виражається у відсотках або частках від загальної сукупності значень. У процентному значенні змінюється від 0 до 25 - багатоводна фаза, 25-75 - середнє значення, 75-99 - маловода фаза, 99% і більше - катастрофічно маловодна.