Екологічна обстановка в зоні розташування ЮУАЕС

Четвер, 7 Вересень, 2017 - 14:59

За даними відділу охорони навколишнього середовища Южно-Української АЕС у серпні 2017 року основні параметри довкілля знаходилися в наступних межах:

Середньомісячні дані гідрометеорологічної інформації

Гідрологічні параметри

Розмірність

Значення

Ріка Південний Буг - водомірний пост «Костянтинівка»

Температура води

оС

24,0

Рівень води

м БС*

18,84

Витрата води

м3

8,88

Ташлицька водойма-охолоджувач

(пост ОГМС)

Температура води

оС

33,3

Рівень води

м БС

99,52

Підвідний канал

Температура води

оС

32,2

Відвідний канал

Температура води

оC

40,6

Метеорологічні параметри

 

 

Швидкість вітру

м/с

3,4

Напрям вітру (переважаючий)

румб

північно-східний

Температура повітря:

 

середня температура за місяць

оC

25,0

середня температура за багаторічний період по станції Южноукраїнськ

оC

22,9

середня максимальна температура за місяць

оC

30,9

абсолютний максимум

оC

38,0

середня мінімальна температура за місяць

оC

18,8

абсолютний мінімум

оC

9,1

Відносна вологість повітря

%

54

Атмосферний тиск

мм рт. ст.

752,6

Сума атмосферних опадів:

 

за місяць

мм

13,1

середня за багаторічний період

мм

38,9

усього з початку року

мм

193,7

Примітка. * Рівні води представлено в абсолютних позначках (Балтійська система висот)

Гідрометеорологічні спостереження

Виміри рівня та температури води в річці Південний Буг і Ташлицькій водоймі-охолоджувачі проводилися щоденно двічі на добу - о 8-й і 20-й годині.

Виконано 6696  вимірів за 27 метеорологічними показниками. Споживачам ВП ЮУАЕС надіслано 13 штормових попереджень про несприятливі метеоумови, з них: 5 поступило з Миколаївського Гідрометцентру по лінії МНС і 8 передано за фактичними матеріалами спостережень озерної гідрометеорологічної станції ВП «Южно-Українська АЕС».

 

Хімічні дослідження

Еколого-хімічною лабораторією виконано 444 хімічних аналізів проб води річки Південний Буг (насосна підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача), Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 метрів нижче точки скидання продувальних* вод), 171 хімічних аналізів проб води Олександрівського водосховища в зоні моніторингу Олександрівскої ГЕС і 93 хімічні аналізи проб води  Олександрівського водосховища в зоні Ташлицької ГАЕС.

Значення лімітуючих показників складу води річки Південний Буг, Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 м нижче точки скидання продувальних вод) у серпні наведено нижче:

 

Інгредієнт, що визначається

 

Одиниці виміру

 

Гранично допустима концентрація для рибогосподарських водойм

Річка Південний Буг

(район насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача)

 

Ташлицька водойма-охолоджувач

 

Олександрівське водосховище

(500 м нижче  точки скидання продувальних вод)

Сульфати

мг/дм3

100

88

350

89

Сухий залишок

мг/дм3

1000

568

1103

582

 

Індекс ЛКП (індекс вмісту в одному літрі води мікроорганізмів лактозопозитивної кишкової палички) у воді річки Південний Буг складав від 2000 до 70000 кишкових паличок в 1 літрі при гранично допустимій концентрації 5000. Значення індексу ЛКП у Ташлицькій водоймі-охолоджувачі у серпні склало від 500 до 1300 кишкових паличок в 1 літрі.  

 

За результатами екологічного моніторингу можна зробити наступні висновки:

- екологічний стан водних об’єктів зони розташування ЮУАЕС відповідає сезонним середньостатистичним показникам;

- продувка* Ташлицької водойми-охолоджувача здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства України;

- метеорологічні параметри в районі розташування ЮУАЕС відповідають сезонним кліматичним умовам південного регіону України;

- за характеристикою водності річки Південний Буг серпень 2017 року характеризується як дуже маловодний 98% забезпеченості** та рекордно низький за весь період спостережень, починаючи з 1977 року.

*Продувка Ташлицької водойми-охолоджувача - часткова заміна води водоймища, що виконується для поповнення безповоротних втрат, підтримки рівня води з метою поліпшення охолоджуючої здатності водойми-охолоджувача. Скидання продувальних вод регламентоване і справляє мінімальний вплив. Так, уже в контрольному створі Олександрівського водосховища (відстань 500 м від точки скидання продувальних вод) показник мінералізації річкової води за сухим залишком практично вирівнюється.

**Забезпеченістю гідрологічної величини називається імовірність того, що дане значення цієї величини може бути перевищене серед сукупності всіх можливих її значень. Виражається у відсотках або частках від загальної сукупності значень. У процентному значенні змінюється від 0 до 25 - багатоводна фаза, 25-75 - середнє значення, 75-100 - маловода фаза.