Особливості декларування для посадових осіб (в т.ч. кандидатів на посаду) ВП ЮУАЕС

1. Щорічна кампанія декларування:

Посадові особи ВП ЮУАЕС зобов’язані щорічно до 01 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме щорічну декларацію (продовжується діяльність) за минулий рік.

2. Декларування для посадових осіб, що звільняються або іншим чином припиняють діяльність:

а) звільнення/припинення діяльності в період щорічної кампанії декларування:

Посадовим особам ВП ЮУАЕС, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність в період щорічної кампанії декларування (тобто до 31 березня включно), рекомендовано протягом 30 календарних днів з дня звільнення/припинення:

  • подати спочатку щорічну декларацію (продовжується діяльність) за попередній рік*;
  • після цього подати декларацію при звільненні за період з 01 січня поточного року до дати, яка є днем припинення діяльності включно.

(встановлений термін 30 календарних днів не подовжує визначений Законом кінцевий строк подання щорічної декларації (продовжується діяльність), тобто строк до 01 квітня).

б) звільнення/припинення діяльності після періоду щорічної кампанії декларування:

Посадові особи ВП ЮУАЕС, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність після періоду щорічної кампанії декларування (тобто після 01 квітня включно), повинні протягом 30 календарних днів з дня звільнення/припинення подати декларацію при звільненні за період з 01 січня поточного року до дати, яка є днем припинення діяльності включно.

3. Декларування для посадових осіб, що звільнились:

Посадові особи ВП ЮУАЕС, які звільнились або іншим чином припинили діяльність, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати (до 01 квітня) щорічну декларацію (після звільнення) за минулий рік.

4. Декларування для кандидатів на посаду:

Працівники ВП ЮУАЕС перед призначенням на посаду, яка передбачає обов’язок подання декларації, повинні подати декларацію кандидата на посаду за рік, що передує року, в якому працівник подав заяву на зайняття посади.

Якщо працівник був призначений на посаду в період з 01 січня по 31 березня включно, то він має обов’язок подати до 01 квітня також щорічну декларацію (продовжується діяльність) за попередній рік, незалежно від того коли ним було подано декларацію кандидата на посаду і навіть якщо така декларація кандидата на посаду охоплювала той самий звітний рік.

 

Нагадування! З 1 січня 2020 року відповідно до внесених змін до Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи ВП ЮУАЕС не зобов’язані подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані!

ПАМ’ЯТКА

ВИДИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ Е-ДЕКЛАРАЦІЇ

Вид декларації

Строки подання

1. «Щорічна декларація»:

1.1 «Я продовжую виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування».

 

 

 

 

 

 

 

1.2 «Я припинив(ла) виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)».

 

 

– декларація, яка подається відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин                    01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

– декларація, яка подається відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин                   01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

2. «Декларація при звільненні» (охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями).

– декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 45 Закону не пізніше 30 календарних днів з дня припинення діяльності.

*Днем припинення діяльності є останній день виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у п.п. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, у тому числі перебування на посадах, зазначених у п. 1, п.п. «а» та «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону.

Відлік строку подання декларації при звільненні починається з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за днем припинення діяльності.

3. «Декларація кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за минулий рік)»

– декларація, яка подається відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 45 Закону та охоплює звітний період з 01 січня до 31 грудня включно, що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади, якщо інше не передбачено законодавством та за загальним правилом містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

*Як правило, така декларація подається після визначення особи переможцем конкурсу, до дня призначення або обрання особи на посаду.

Якщо особа, у якої виник обов’язок подати декларацію кандидата на посаду, незалежно від обставин вже подала щорічну декларацію (з будь-якою позначкою) за минулий рік, декларація кандидата на посаду за цей період не подається.