Працевлаштування за трьохсторонніми договорами

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ВП ЮУАЕС (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

 

Для задоволення потреб у фахівцях з вищою освітою ВП ЮУАЕС укладає трьохсторонні договори «ЗВО - ВП ЮУАЕС – СТУДЕНТ» на цільову підготовку фахівців за денною формою навчання у закладах вищої освіти України (ЗВО), на базі яких здійснюється підготовка магістрів у відповідній галузі знань.

Заява

Додаток до заяви студента (1 курс)

Додаток до заяви студента (2-4 курс)

Додаток до заяви студента (5-6 курс)

Зразок договору

 

Переваги навчання за трьохсторонніми договорами:

- гарантоване працевлаштування у ВП ЮУАЕС;

- проходження виробничих та  переддипломної практик безпосередньо  на виробництві у ВП ЮУАЕС;

- отримання персональної стипендії  ДП «НАЕК «Енергоатом» за умови успішного навчання;

- супровід підготовки дипломних  проектів за актуальними для  атомної енергетики темами.

 

Хто може укласти трьохсторонній договір?

Студенти ЗВО, на базі яких здійснюється підготовка фахівців для потреб атомної енергетики, а саме:

- Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (КНУ);

- Національний технічний університет  України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ( НТУУ «КПІ»);

- Державний університет "Одеська політехніка" (ДУ "ОП");

- Вінницький національний технічний  університет (ВНТУ);

- Національний університет «Львівська  політехніка» (НУ «ЛП»);

- Національний технічний університет  «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»);

- Державний вищий навчальний  заклад «Український державний  хіміко-технологічний університет» (ДЗВО «УДХТУ»);

- інші ЗВО за домовленістю сторін.

 

Спеціальності, за якими укладаються трьохсторонні договори

Код та найменування спеціальності

Спеціалізація

143 Атомна енергетика

Атомна енергетика

Атомні електричні станції

Технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях

Технології води та моніторинг теплоносіїв на атомних електоростанціях

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна  техніка

Метрологія та вимірювальна техніка

161 Хімічні технології та інженерія 

Хімічні технології рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі

104 Фізика та астрономія

Ядерна енергетика

123  Комп ютерна інженерія 

Спеціалізовані комп’ютерні системи

141 Електроенергетика, електротехніка  та електромеханіка

Електричні станції

193 Геодезія та землеустрій

Геодезист

 

Які документи та у який термін необхідно надати для укладення трьохстороннього договору?

Студенти, які бажають укласти трьохсторонній договір, подають до  ВП ЮУАЕС у термін з 15 серпня по 31 жовтня поточного року особисту заяву, копію паспорта та таку інформацію за встановленою формою, завірену ЗВО:

- 1 курс - про вступний бал, на підставі якого студент був зарахований до ЗВО;

- 2-5 курс - про підсумкову успішність  та дотримання дисципліни за попередній навчальний рік ,

- 6 курс - про підсумкову успішність  та дотримання дисципліни  за два попередні навчальні роки

Додатково можна надати (за наявності) клопотання вищого навчального закладу, клопотання структурного підрозділу ВП ЮУАЕС.

 

Хто зі сторони ВП ЮУАЕС приймає рішення про укладення трьохсторонніх договорів?

Рішення про доцільність укладення трьохсторонніх договорів приймає генеральний директор на підставі рекомендацій комісії ВП ЮУАЕС з укладення трьохсторонніх договорів на цільову підготовку фахівців, яка розглядає всі подані заяви та додані до них документи. Перевага надається дисциплінованим студентам з високими вступними балами ЗНО (1 курс) та з високими балами підсумкової успішності за попередні навчальні роки  (2-6 курс).

 

Контактний телефон: 4-43-70

Мобільний телефон: 0675187075