ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ щодо підвищення нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг до позначки +20,7 м в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС»

Територія Олександрівського водосховища розташована в межах Миколаївської області в долині Південного Бугу між населеними пунктами м. Южноукраїнськ і смт. Олександрівка протяжністю 18 км.

 

Олександрівське водосховище (ОВ) входить до складу Південноукраїнського енергетичного комплексу в якості нижньої водойми Ташлицької гідроакумулюючої електростанції (ТГАЕС), має комплексне призначення та використовується для гідроенергетики (забезпечення  роботи Олександрівської ГЕС та Ташлицької ГАЕС), зрошування та питного водопостачання.

 

Планована діяльність буде здійснюватись на існуючому об'єкті і належить до таких, що становлять підвищену екологічну небезпеку, транскордонний вплив відсутній.

 

Заповнення Олександрівського водосховища до позначки НПР +20,7 м здійснюється в інтересах соціально-економічного розвитку України в частині енергозабезпечення, дає реальну можливість забезпечити водогосподарські потреби народного господарства Миколаївської області в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.07 р. № 1036-р.

 

Навесні 2006 року Олександрівське водосховище було заповнено до НПР +14,7 м.

 

В грудні 2006 року введено в експлуатацію агрегат ТГАЕС № 1.

 

В серпні 2007 року введено в експлуатацію агрегат ТГАЕС № 2.

 

Наразі, необхідність підняття НПР обумовлена потребами водокористувачів, оскільки в останні маловодні роки значно понизилася водність річок басейну Південного Бугу, що створило проблеми із забезпечення встановленого розміру санітарних попусків, які повинні складати не менше 17,0 м3/сек.

 

У 2011 р. Олександрівське водосховище заповнено до позначки НПР + 16,0 м, що збільшило його корисну ємність до 20,95 млн. м3 і регулюючу ємність до 14,0 млн. м3.

 

Проте, у 2014 році наявна регулююча ємність ОВ в 11,5 млн.м3 дозволила протягом 65 діб забезпечити скидні витрати води нижче греблі Олександрівської ГЕС лише 6,05 – 13,6 м3/сек. Загальна розрахункова потреба регулюючої ємності та забезпечення санітарного попуску не менше 17,0 м3/сек складає 39,02 млн.м3.

 

Ще більш катастрофічна екологічна ситуація з дефіцитом водних ресурсів для регулювання  та забезпечення нормального санітарного стану в нижній течії р. Південний Буг спостерігалися влітку та восени 2015року та 2016 року. З нею пов’язані не лише численні екологічні втрати гідробіонтів у цій частині річки та значні економічні збитки для поливного землеробства, але і соціальні проблеми для населення Миколаївщини.

 

Результати аналізу даних метеоспостережень свідчать, що на фоні глобального підвищення середньорічних температур, яке відбувається за рахунок глобального потепління, температурні флуктуації в межах зони впливу Олександрівського водосховища практично не помітні. Аналогічна ситуація визначена при аналізі режиму опадів та вітрів.

 

Наповнення ОВ до позначки НПР +20,7 м значно покращить екологічну ситуацію в нижній частині Південного Бугу в маловодні роки за рахунок створення регулюючої ємності 46 млн. м3  та гарантованого санітарного попуску води нижче Олександрівської греблі не меньше 17,0 м3/сек.

Всі підготовчі роботи (будівельні, інженерно-захисні, зняття родючого шару ґрунту і т.д.), за виключенням санітарної очистки, до заповнення водосховища з відміткою НПР +20,7 м виконані майже в повному обсязі. Тому, використання будівельних механізмів і автотранспорту буде не масовим і розподіленим у часі, у зв’язку з чим забруднення прилеглих територій та атмосферного повітря не очікується.

 

Починаючи з 1998 р. на об’єкті постійно здійснюється комплексний екологічний моніторинг, який включає: спостереження за гідрометеорологічним, гідрохімічним режимами, радіоекологічним станом водних об'єктів і прилеглої території, санітарно-гігієнічним станом водоймищ, станом флори і фауни територій, прилеглих до водних об'єктів, геодинамічними і екзогенними процесами. До виконання робіт залучаються фахівці Інститутуту геохімії навколишнього середовища НАН України, Національного науково-природничого музею      НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка,                            ТОВ «Геотехнологія», УкрНДІЕП Мінприроди України і ін.

 

В рамках комплексного екологічного моніторингу в зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища здійснено, оброблено та проаналізовано значний обсяг первинних і фондових даних спостережень за станом довкілля в зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища, а також інші матеріали і дані інженерно-дослідних, проектних, спеціальних робіт та досліджень, узагальнення яких дозволило отримати науково-обґрунтовану комплексну інформацію щодо екологічної ситуації, яка склалася у зв’язку з будівництвом та введенням в експлуатацію ТГАЕС та поетапним підняттям рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки + 16,0 м. Узагальнені дані спостережень є репрезентативними і охоплюють усі характерні періоди: до будівництва, під час будівництва АЕС, а також під час пуску та експлуатації Олександрівської ГЕС та першої черги     Ташлицької ГАЕС.

 

Результати моніторингу за 10 років (1998 – 2008рр.) спостережень отримали позитивну оцінку: Мінприроди України вих. №7825/22/10-09 від 05.06.09 р.; МОЗ України вих. №7.04-58/2128 від 10.08.09 р.; НАН України вих. №139/1032-8 від 04.06.09 р. і були опубліковані окремою монографією. В подальшому передбачено виконання робіт у даному напрямку.

 

На всій території, з урахуванням русла р. П.Буг, відведеної під будівництво, виконані роботи з переселення мешканців з зони затоплення в смт. Олександрівка та с. Кременчук (45 дворів особистої власності), перенесені із зони впливу водосховища виробничі сільськогосподарські приміщення (45 громадських будівель та інших споруд), з площі 268,4 гектара сільськогосподарських угідь знято родючий шар і проведено землювання на 825 гектарах. На території ложа виконано лісозведення та лісоочистку на площі 223,9 гектара. Кріплення берегів по периметру водосховища виконано на 13,2 км.

 

З точки зору фахівців обласного управління захисту населення Олександрівський гідровузол і водосховище, мають важливе значення для захисту населення міст і сіл від весняних повеней забезпечуючи регулювання стоку річки.

 

У соціальному плані введення в експлуатацію Олександрівської ГЕС та першої черги ТГАЕС дозволило відкрити нові робочі місця, збільшити надходження коштів до місцевого бюджету, а також забезпечити надійне транспортне сполучення по греблі ГЕС і мосту між Доманівським і Вознесенським районами.

 

Заплановані природоохоронні компенсаційні заходи, в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» практично виконані в обсязі пускового комплексу і відповідають встановленим обов’язковим умовам реалізації проектних рішень по заповненню Олександрівського водосховища, згідно з висновком екологічної експертизи Міністерства екології та природних ресурсів України № 9/2-1/2-430 та висновком Центральної служби Укрінвестекспертизи щодо проекту будівництва Ташлицької ГАЕС №32 від 31.01.02 р.

 

 Аналіз і узагальнення результатів комплексного геоекологічного моніторингу дали змогу отримати науково обґрунтовану комплексну інформацію щодо екологічної ситуації, яка склалася у зв’язку з будівництвом і введенням в експлуатацію Ташлицької ГАЕС і підняттям рівня Олександрівського водосховища до проектних відміток. 

 

Основними висновками оцінки впливу на навколишнє середовище що базується на даних моніторингових спостережень є:

 

1. Незважаючи на значну зарегульованість стоку водосховищами та екстенсивну господарську діяльність у басейні Південного Бугу, водність ріки за багаторічний період не зменшилась.

2. На посту смт. Олександрівка, порівняно з постом м. Первомайськ за весь період експлуатації Олександрівського водосховища і першої черги Ташлицької ГАЕС абсолютні значення фізико-хімічних показників якості води практично не змінились, це засвідчує, що експлуатація ТГАЕС та об’єктів прилеглої інфраструктури не впливає на хімічний склад води р. Південний Буг.

 

За жодним із показників хімічного складу не виявлено відмінності води верхньої  і нижньої  ділянок контрольованої частини р. Південний Буг.

 

3. Санітарно-гігієнічний стан води відкритих водойм у зоні впливу Ташлицької ГАЕС у цілому характеризується як помірно неблагополучний. Будівництво та експлуатація Ташлицької ГАЕС, як і експлуатація ЮУ АЕС, не є головними чинниками, що визначають наявний санітарно-гігієнічний стан цих водойм.

 

Підняття рівня води у водосховищі сприяло посиленню процесів самоочищення водного середовища через процеси седиментації забруднюючих речовин у донні відклади водойм, у тому числі й речовин-забруднювачів, що адсорбовані на поверхні завислих часточок, а також за рахунок зменшення каламутності при гасінні швидкості водного потоку у верховій частині водосховища. У цілому в р. Південний Буг нижче створу Олександрівської ГЕС передбачається деяке поліпшення ряду показників якості води.

 

4. Результати режимних спостережень по свердловинах стаціонарної мережі показали, що виклинювання підпору підземних вод від урізу водосховища через рік після заповнення Олександрівського водосховища до відмітки НПР + 16,0 м, тобто коли рівні підземних вод вже сформувалися, становить 20–30 м, а у районі с. Прибужжя – 120 м. Таким чином, дані режимних спостережень підтверджують проектні дані щодо відсутності небезпечних процесів, які можуть загрожувати життєдіяльності існуючих населених пунктів, що розташовані на березі водосховища.

 

5. За даними моніторингу екзогеодинамічних процесів у зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (2005–2014), встановлено, що найнесприятливішими для функціонування Олександрівського водосховища є ерозійно-зсувні абразивні процеси, якими зумовлюється надходження додаткових мас уламкового матеріалу в ложе водосховища. 

 

6. Результати контролю радіоекологічного стану водних об'єктів і прилеглих територій РЛП ”Гранітно-Степове Побужжя” підтверджують у  цілому задовільний стан за всіма контрольованими показниками (у першу чергу за показниками вмісту техногенних радіонуклідів) і відсутність негативного впливу від робіт, пов’язаних із будівництвом і введенням в експлуатацію об’єктів інфраструктури Ташлицької ГАЕС.

 

7. У зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища, за результатами натурних спостережень, виявлено місцезростання 49 видів судинних рослин, що мають міжнародний, національний та регіональний созологічні статуси, оскільки  вони занесені до ”Червоної  книги  України” (23 види);  “Списку судинних  рослин Миколаївської              області,   що потребують охорони” (19 видів); “Європейського червоного списку видів        тварин і рослин, що перебувають на грані зникнення” (8 видів), “Світового червоного списку”− “Red List of threatened Plants” (7 видів). А також відмічено близько 300 видів наземних хребетних тварин – представників чотирьох класів (амфібії, плазуни, птахи, ссавці), з яких найбільш численною групою є птахи (211 видів), а найменш численною – земноводні (9 видів). Проміжне місце за видовим різноманіттям посідають ссавці (70 видів) і плазуни (13 видів). Зареєстровано 31 вид наземних комах, 3 види риб, 3 види плазунів, 19 видів птахів і 7 видів ссавців, що занесені до ”Червоної книги України” і які можуть трапитись в зоні впливу Ташлицької ГАЕС.

 

Підняття рівня Олександрівського водосховища до відміток НПР + 20,7 м не призведе до істотних змін популяцій раритетних видів. Проте їх сучасний стан викликає занепокоєння у зв’язку з посиленням таких антропічних чинників як рекреація, надмірний випас, сінокосіння, прокладання доріг і комунікацій, кар’єрні розробки тощо, що призводить до зниження їх популяційної стабільності.

 

8. Моніторингові спостереження показали, що із заповненням Олександрівського водосховища і підтриманням в ньому стабільного рівня створюються позитивні умови для зменшення процесів синантропізації природних флористичних комплексів та інвазійних процесів у регіоні.

За результатами комплексного геоекологічного моніторингу, який здійснюється в зоні впливу Ташлицької ГАЕС і Олександрівського водосховища з 1998 року встановлено реальний стан природного середовища в період будівництва гідротехнічних споруд та поетапного наповнення ОВ.

 

На основі аналізу отриманих даних та експертних оцінок можна прогнозувати позитивну тенденцію до стабілізації екологічної обстановки при підвищенні рівня Олександрівського водосховища до відмітки НПР + 20,7 м.

 

Дані результатів комплексного геоекологічного моніторингу зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища і з урахуванням наявних прогнозних модельних та експертних оцінок підтверджують висновок екологічної експертизи щодо можливості заповнення Олександрівського водосховища до відмітки + 20,7 м.

 

Відповідно до комплексного висновку Центральної служби Укрінвестекспертизи, щодо проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС від 31.01.2002 р. №32 підвищення НПР Олександрівського водосховища до + 20,7 м можливе за рішенням місцевих органів Миколаївської області, які здійснюють керування режимом роботи ОВ.

 

Рішенням міжвідомчої наради, щодо будівництва Ташлицької ГАЕС за участю керівництва Миколаївської області та органів місцевого самоврядування, яка відбулася 26.08.2015 р. на майданчику ТГАЕС в м. Южноукраїнськ та узгодженою «Заявою про наміри підвищення нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища
на
р. Південний Буг до позначки +20,7 м в рамках реалізації проекту
«Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС»
, яка опублікована в засобах масової інформації підтверджена необхідність підняття НПР ОВ до позначки + 20,7 м та створення додаткової ємності води 46,1 млн.м3 для забезпечення мінімального допустимого санітарного попуску та задоволення потреб водокористувачів Миколаївської області.

 

На виконання рішень міжвідомчої наради, в 2015 році ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», ДП «Екоінформ» було розроблено розділ «Підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7м. Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС), де наведена оцінка впливу запланованої діяльності на різні аспекти, які в достатній мірі характеризують стан природного середовища.

 

З метою інформування громадськості про плановану діяльність, виявлення, збирання       та врахування зауважень і пропозицій щодо проекту Відокремленим підрозділом «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» у період з 12 січня по 30 квітня 2017 року було проведено громадське обговорення матеріалів ОВНС. Процес обговорення включав, зокрема, проведення трьох круглих столів для представників громадськості, що провадились на території ВП «ЮУАЕС», а також громадських слухань в містах і селах Арбузинського, Вознесенського, Доманівського районів Миколаївської області та в м. Южноукраїнську – території зони впливу ТГАЕС і Олександрівського водосховища. Всі одержані в процесі громадського обговорення матеріали, зауваження та пропозиції зібрані та систематизовані в звіті, який разом із скоригованим за результатами обговорення звітом ОВНС та іншими необхідними документами надаватиметься для проходження державної екологічної експертизи.

 

Матеріали обговорення - повний текст звіту ОВНС, протоколи та стенограмами громадських слухань - розміщені на офіційному  сайті  ВП «ЮУАЕС» (http://www.sunpp.mk.ua/).

 

Більш детальну інформацію щодо планованої діяльності можна отримати за адресою:

 

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ВП «Южно-Українська АЕС» (ДП НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУАЕС) Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Україна, 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ; http://www/ru/info/official_info; office@sunpp.atom.gov.ua).

 

Замовник приймає на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС», а також гарантує виконання вимог з охорони довкілля.

 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ щодо підвищення нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг до позначки +20,7 м в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» (сканована копія)