ПРЕС-РЕЛІЗ про процес громадського обговорення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної позначки 20,7 м

5 травня 2017 року

Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (ЮУАЕС) завершує активну фазу процесу громадського обговорення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної позначки 20,7 м. Обговорення мають на меті подальше втілення політики прозорості та відкритості при прийнятті екологічно значущих рішень, пов’язаних із виробничою діяльністю Южно-Українського енергокомплексу, більш широке забезпечення участі громадськості в розробці заходів щодо охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів.

Необхідність таких обговорень передбачається положеннями як чинних законодавчо-нормативних актів України (зокрема, ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» Ст.9, ЗУ «Про екологічну експертизу» Ст.11, Постанови КМУ «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля» від 29.06.2011р. №771, Державних будівельних норм «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. ДБН А.2.2-1-2003», п.п.1.6-1.8, Наказу Мінприроди України «Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля» від 18.12.2003 №168), так і ратифікованих Україною міжнародних угод («Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», «Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті»).

Приводом для початку обговорення було завершення роботи з ОВНС підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної позначки 20,7 м, яку в рамках реалізації «Проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» на замовлення ЮУАЕС виконало ДП «Екоінформ» НАН України.

Організаційно-технічний супровід обговорення здійснювало ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» (ДНІЦ СКАР, м. Київ).

Активна фаза процесу громадського обговорення розпочалась з оприлюднення 12 січня 2017 року прес-релізу з вихідною інформацією про нього та заплановані заходи.

Протягом всієї активної фази обговорення працювали два офіси для громадськості у м. Южноукраїнську та м. Києві. Основним призначенням їх було:

 • надання громадськості інформаційних пакетів документації, які містять

- «Інформаційно-аналітичний огляд матеріалів (нетехнічне резюме) ОВНС підняття рівня  Олександрівського водосховища до проектної позначки 20,7 м» (ІАО),

- Запрошення до участі у заходах процесу громадського обговорення,

- бланк реєстрації запитань,

- інші додаткові матеріали ЮУАЕС;

 • забезпечення доступу до більш детальної інформації за темою обговорень;
 • збір запитань, зауважень та пропозицій громадян.

Згідно Плану залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) всім громадським організаціям екологічного профілю та зацікавленим сторонам, електронні адреси яких були відомі організаторам процесу обговорення, повідомлення про початок обговорення разом з прес-релізом були надіслані електронною поштою в перші ж дні. Крім того, вся вихідна інформація (прес-реліз, ІАО, ПЗЗС) була розміщена на веб-сайті ВП «Южно-Українська АЕС» (http://www.sunpp.mk.ua/) та на веб-сайті ДНІЦ СКАР (http://dnic.com.ua/). На сайті ЮУАЕС був також розміщений звіт ОВНС у повному обсязі.  

В рамках заходів громадського обговорення 13 лютого 2017 року фахівцями Южно-Українського енергокомплексу було проведено круглий стіл, в якому взяли участь представники громадських організацій, Южноукраїнської міськради, періодичних друкованих та інтернет-видань регіону. До початку дискусії для гостей було організовано екскурсію об’єктами гідрокомплексу ЮУАЕС. Аналогічні заходи було організовано 31 березня 2017 року для студентів Університету третього покоління м.Вознесенська Миколаївської області, фахівців  Вознесенського територіального центру соціального обслуговування та 11 квітня 2017 року - для представників Олександрівської об’єднаної територіальної громади.

У відповідності до ратифікованих Україною міжнародних угод при плануванні заходів з обговорення проекту основна увага приділялась регіону його найбільшого  потенційного впливу, а саме території в межах Арбузинського, Вознесенського та Доманівського районів Миколаївської області. Зокрема, за планом заходів обговорення здійснювалась інформаційна та організаційно-технічна підтримка проведення 5 громадських слухань (ГС), що за рішеннями місцевих органів влади та замовника проекту, ВП ЮУАЕС, проводились у містах та селищах регіону у період з 18 по 29 квітня цього року:

 • ГС у с. Богданівка 18.04.2017 р. о 1700;
 • ГС у смт Олександрівка 21.04.2017 р. о 1600;
 • ГС у с. Прибужжя 22.04.2017 р. о 1400;
 • ГС у смт Костянтинівка 28.04.2017 р. о 1730;
 • ГС у м. Южноукраїнськ 29.14.2017 р. о 1100.

Загалом у громадських слуханнях взяли участь 682 особи.

На всіх громадських слуханнях здійснювались аудіозаписи для подальшого відтворення стенограм дискусійних частин слухань з метою збору та опрацювання висловлених запитань, зауважень та пропозицій громадськості.

Повна інформація про проведене громадське обговорення буде відображена у «Звіті про громадське обговорення матеріалів ОВНС «Підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7 м» та «Книзі запитань-відповідей», як складової частини цього Звіту.

Завершення підготовки та надання відповідей фахівців на одержані письмові запитання, розроблення та оприлюднення звітної документації є заключною фазою процесу обговорення, яка триватиме 1,5 місяця.

Шляхами оприлюднення інформації будуть:

 • надання Звіту про процес громадського обговорення та Книги запитань-відповідей місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування населених пунктів, в яких проходили громадські слухання;
 • подання остаточного звіту ОВНС, з урахуванням громадських інтересів, у складі проектної документації на узгодження і проходження державних експертиз;
 • розміщення Звіту про процес громадського обговорення та Книги запитань-відповідей на веб-сайті ВП «Южно-Українська АЕС»;
 • надання Звіту та Книги електронною поштою на запити зацікавлених сторін.

Для одержання подальшої інформації щодо результатів процесу громадського обговорення запрошуємо відвідувати веб-сайт ВП «Южно-Українська АЕС».