ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПОВНЕННЯ СУБ’ЄКТАМИ ДЕКЛАРУВАННЯ ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ У МАЙНОВОМУ СТАНІ

Понедельник, 10 апреля, 2017 - 16:08

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (80000 грн.), зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це Національне агентство.

При цьому, згідно з Формою повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування, затвердженою Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року № 3, заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, віднесено до доходів, про які необхідно повідомляти Національне агентство.

У Роз’ясненні Національного агентства з питань запобігання корупції від 05 жовтня 2016 року зазначено, що доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв’язку з відносинами трудового найму.

У Роз’ясненні від 11 серпня 2016 року №3 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю» Національне агентство з питань запобігання корупції зазначило, що якщо суб’єкт декларування отримав одноразовий дохід (у вигляді заробітної плати тощо) у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня поточного року, то виникає обов’язок повідомити про це Національне агентство шляхом подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.