Постанова Колегії Держатомрегулювання України №17 від 28 листопада 2013 року

 

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА КОЛЕГІЇ

 

 

28 листопада 2013р.                             м. Київ                                          № 17

 

 

Про продовження експлуатації

енергоблоку №1 Южно-Української АЕС

за результатами періодичної

переоцінки безпеки

 

 

Відповідно до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» наприкінці 2011 року ДП НАЕК «Енергоатом» звернулось до Держатомрегулювання України із заявою про переоформлення ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС», Звіт з періодичної переоцінки безпеки (надалі – ЗППБ) енергоблока № 1 Южно-Української АЕС додавався до заяви.

Питання можливості продовження терміну експлуатації енергоблока № 1 ЮУАЕС розглядалось на засіданні колегії Держатомрегулювання України 20 грудня 2012 року. За результатами розгляду зазначеного питання Постановою Колегії Держатомрегулювання України № 18 від 20.12.2012 р. «Про можливість експлуатації енергоблока № 1 Южно-Української АЕС у понадпроектний термін за результатами періодичної переоцінки безпеки» було констатовано, що стан виконання експлуатуючою організацією заходів з підготовки енергоблока до експлуатації впонадпроектний строк не дає підстав для прийняття позитивного рішення щодо можливості його подальшої експлуатації, та були визначені умови повторного розгляду питання щодо можливості продовження строку експлуатації енергоблока, а саме:

−     завершення робіт щодо обґрунтування стійкості до впливу землетрусу на рівні 0,12 g (величина прискорення ґрунту) трубопроводів, будівель, споруд та конструкцій, що забезпечують виконання критичних функцій безпеки;

−     завершення робіт з кваліфікації обладнання на роботу в «жорстких» умовах навколишнього середовища та при сейсмічних впливах;

−     завершення робіт з оцінки технічного стану таких елементів як корпус реактору, трубопроводи та обладнання груп В і С, що виконують функції безпечного зупину та розхолоджування реактору;

−     підтвердження можливості безпечної експлуатації захисної оболонки у понадпроектний період (з урахуванням поточного технічного стану);

−     виконання заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій» в обсязі, визначеному Держатомрегулювання України.

Після реалізації основного обсягу організаційно-технічних заходів з підготовки енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС до продовження експлуатації в понад проектний період та доопрацювання ЗППБ ДП НАЕК «Енергоатом» 04.10.2013 р. повторно звернулося до Держатомрегулювання України із «Заявою на переоформлення ліцензії серії ЕО №000064 на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки ВП Южно-Українська АЕС» з відповідним переліком документів.

За результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки матеріалів ЗППБ енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС зроблені наступні узагальнюючі висновки:

- матеріали ЗППБ енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС за складовими звіту та обсягом поданої інформації відповідають вимогам нормативних документів («Загальні положення безпеки атомних станцій» НП 306.2.141-2008, «Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний термін за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки» НП 306.2.099-2004, «Вимоги до оцінки безпеки атомних станцій» НП 306.2.162.2010, «Вимоги до структури та змісту Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків діючих АЕС» СОУ-Н ЯЕК 1.004:2007) і рекомендаціям МАГАТЕ («Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. No. NS-G-2.10»);

- підтверджена спроможність експлуатуючої організації забезпечити при експлуатації енергоблоку № 1 ЮУАЕС у понадпроектний період захист персоналу, населення і навколишнього природного середовища відповідно до вимог діючих норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки з урахуванням уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі»;

- експлуатуюча організація реалізувала заходи з підвищення безпеки енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС, визначені за результатами проведення «стрес-тестів» АЕС України з метою врахування уроків аварії на АЕС «Фукусіма-Даічі».

Згідно вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» комісією Держатомрегулювання України із залученням представників від МВС України, Держгірпромнагляду, Держсанепідемслужби, Держекоінспекції, Держслужби України з надзвичайних ситуацій та експертів ДНТЦ ЯРБ в період з 07.10.2013 р. по 10.10.2013 р. було проведено комплексне інспекційне обстеження готовностіДП НАЕК «Енергоатом» до здійснення діяльності з експлуатації енергоблоку № 1 ЮУАЕС у понадпроектний період на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки».

За результатами інспекційного обстеження було встановлено:

- умови ліцензії серії ЕО № 000064 від 19 липня 2002 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС» виконуються;

- надані ДП НАЕК «Енергоатом» (ВП «Южно-Українська АЕС») документи для внесення змін (переоформлення) ліцензії серія ЕО №000064 від 19 липня 2002 року на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки «Южно-Українська АЕС» щодо продовження строку експлуатації енергоблоку №1 Южно-Української АЕС є повними, достовірними та відображають фактичний стан справ.

- стан виконання на енергоблоці № 1 Южно-Української АЕС заходів «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій», заходів з усунення відхилень від вимог норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки з урахуванням прийнятих технічних рішень дає підстави констатувати про можливість їх впровадження у обсягах, визначених постановою Колегії Держатомрегулювання України № 18 від 20 грудня 2012 року, до завершення ППР-2013.

- ДП НАЕК «Енергоатом» (ВП «Южно-Українська АЕС») має всі умови щодо провадження заявленої діяльності з експлуатації енергоблоку №1Южно-Української АЕС у понадпроектний період.

 

Враховуючи вищезазначене, Колегія констатує:

 

1. За результатами проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ енергоблоку № 1 ЮУАЕС та комплексного інспекційного обстеження підтверджена можливість безпечної експлуатації енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС у понадпроектний період.

2. Умови повторного розгляду питання щодо можливості продовження строку експлуатації енергоблоку №1 Южно-Української АЕС виконані, а саме:

- ВП ЮУАЕС розроблена, узгоджена Держатомрегулюванням України та реалізується Програма сейсмічної кваліфікації обладнання енергоблоку № 1 ЮУАЕС. 100 % обладнання, яке виконує критичні функції безпеки, за результатами виконання робіт з сейсмічної кваліфікації, після реконструкції або заміни на нове, кваліфіковано на встановлену величину пікового прискорення ґрунту (ППГ) 0,12g. Підтверджена сейсмічна стійкість на ППГ=0,12g трубопроводів, будівель та споруд енергоблоку № 1 ВП ЮУАЕС, що задіяні для забезпечення виконання критичних функцій безпеки. При цьому показано, що для переважної більшості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд енергоблоку № 1 ВП ЮУАЕС існують значні сейсмічні запаси безпеки;

- обладнання, яке підлягає кваліфікації на «жорсткі» умови, кваліфіковано в обсязі 100 %;

- поточний технічний стан корпусу реактору, захисної оболонки, трубопроводів та обладнання груп В і С, що виконують функції безпечного зупину та розхолодження реактору, відповідає вимогам діючих норм, правил та стандартів. Підтверджена можливість їх безпечної експлуатації упонадпроектний період.

- Заходи «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій»» в обсязі, визначеному у Постанові Колегії Держатомрегулювання України № 18 від 20.12.2012 р., виконані.

3. З метою залучення громадськості до участі в управлінні державними справами, обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади Держатомрегулювання України спільно із замовником проекту рішення проведено громадське обговорення питання про можливість продовження експлуатації ядерної установки - енергоблоку № 1 «Южно-Української АЕС».

27 листопада 2013 року на засіданні Ліцензійної комісії Держатомрегулювання України була розглянута заява експлуатуючої організації щодо переоформлення ліцензії серії ЕО № 000064 від 19 липня 2002 р. на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерних установок Южно-Української АЕС». За результатами розгляду Ліцензійною комісією було прийняте рішення щодо можливості внесення змін до ліцензії шляхом її переоформлення та надані пропозиції щодо умов ліцензії.

Заслухавши доповідь ДП НАЕК «Енергоатом», враховуючи висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ енергоблока№ 1 ЮУАЕС, висновки Акту комплексного інспекційного обстеження та пропозиції членів Колегії Держатомрегулювання України

 

Колегія Держатомрегулювання України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Визнати обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС на визначених у проекті рівнях потужності до 2 грудня 2023 року.

2. Управлінню контролю безпеки діючих ядерних установок (Жинжеру А.І.), Управлінню правового забезпечення регуляторної діяльності (Матвєєвій В.Г.) в триденний термін доопрацювати за пропозиціями Ліцензійної комісії умови Ліцензії на право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки енергоблоку № 1 ВП Южно-Українська АЕС» та надати на підпис в установленому порядку.

3. Встановити датою подання наступного Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока № 1 Южно-Української АЕС 2 грудня 2018 року:

- у повному обсязі ‑ в разі намірів експлуатуючої організації щодо продовження строку експлуатації енергоблока № 1 на визначених у проекті рівнях потужності після 2 грудня 2023 року;

- в обсязі, обмеженому обґрунтуванням безпечної експлуатації систем та конструкцій для поводження з відпрацьованим ядерним паливом таРАВ ‑ у разі відсутності таких намірів.

4. Якщо до 2 грудня 2020 року за результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки ЗППБ енергоблока №1 Южно-УкраїнськоїАЕС не буде підтверджено можливість його подальшої безпечної експлуатації, експлуатуюча організація має розробити та надати не пізніше 1 червня 2021 року проект зняття з експлуатації ядерної установки енергоблоку № 1 для проведення державної експертизи (в порядку, визначеному для інвестиційних програм та проектів будівництва), а в термін до 1 червня 2022 року надати до Держатомрегулювання України заяву з документами для отримання ліцензії на провадження діяльності на етапі життєвого циклу «зняття з експлуатації» ядерної установки енергоблока № 1.

5. Управлінню аналізу безпеки ядерних установок (Бойчуку В.С.), Управлінню правового забезпечення регуляторної діяльності (Матвєєвій В.Г.) узагальнити досвід, отриманий в процесі розгляду питання про можливість подальшої експлуатації енергоблоку № 1 Южно-Української АЕС, включаючи пропозиції, отримані під час громадського обговорення, та підготувати в тримісячний термін відповідні пропозиції щодо вдосконалення законодавства для винесення на фахове та громадське обговорення.

 

 

 

Голова Колегії                                                                                         О. МИКОЛАЙЧУК

 

Секретар Колегії                                                                                     І. СЕМИНОГ

 

 

Постанова Колегії Держатомрегулювання України №17 від 28 листопада 2013 року на сайті Держатомрегулювання України